För studenter på kursen Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa kurskod 2QA270

Kursen innefattar en fördjupning i vetenskaplig teori och metod samt systematisk litteratursökning och kritisk granskning och värdering av litteratur. Vidare ingår metodologiska och forskningsetiska diskussioner både av eget arbete och andras arbeten. I kursen ingår även att studenten självständigt ska planera och genomföra ett examensarbete inom huvudområdet som redovisas skriftligt och muntligt.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart HT22

Kursstart 5 sep och sista tillfälle den 6 december. Däremellan egna studier, inläsning av litteratur och projektplan.

Schema för HT22 publiceras 2 veckor före kursstart.

Ewa Andersson

Kursansvarig
K6 Kvinnors och barns hälsa

Nathalie Ruck

Utbildningsadministratör
K6 Kvinnors och barns hälsa