För studenter på kursen Examensarbete samt vetenskapsteori och forskningsmetodik för magisterexamen i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa kurskod 2QA270

Kursen innefattar en fördjupning i vetenskaplig teori och metod samt systematisk litteratursökning och kritisk granskning och värdering av litteratur. Vidare ingår metodologiska och forskningsetiska diskussioner både av eget arbete och andras arbeten. I kursen ingår även att studenten självständigt ska planera och genomföra ett examensarbete inom huvudområdet som redovisas skriftligt och muntligt.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart HT23

Kursen består av föreläsningar, egna studier, inläsning av litteratur och projektplan.

Schema för HT23 publiceras senast 2 veckor före kursstart.

Registrering och aktivering av studentkonto

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är 3 veckor före kursstart och stänger tisdagen veckan före kursstart. Du behöver också aktivera ditt studentkonto innan kursstart. Mer information om webbregistrering och aktivering av studentkonto

Kontaktuppgifter

Profile image

Michael Wells

Examinator
Profile image

Ann-Kathrine Lemon

Utbildningsadministratör
EE
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-05-21