För studenter på kursen Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik (30hp) kurskod 2QA320

Dagens ökande antal idrottsutövare och en alltmer specialiserad idrott innebär större krav på behandling efter skada liksom på förebyggande åtgärder. Kursen ger fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi, allmän idrottsmedicin samt kunskaper om prevention av idrottsskador. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en distanskurs på halvfart med 9 sammankomster om vardera 3 dagar och pågår i 10 veckor. Examination sker antingen i kursens lokaler genom muntliga och skriftliga tentamina eller online. Även muntlig och skriftlig dokumentation av projekt ingår i examinationen.

Kursen startar första dagen i första kursveckan med upprop, onsdag 30 augusti kl.09.00.
Kurstillfällena är på 3 dagar, ons-fre i veckorna 35, 39, 43, 49 höstterminen 2023 och veckorna 2, 6,10,15, 20 vårterminen 2024. 

Mer info finns i välkomstbrevet som skickas ut till alla antagna studenter.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är tre veckor före kursstart och tom tisdagen veckan innan kursstart. Mer information om webbregistrering.

Schema 

Länk till schema

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering HT22 - VT23

Kontaktuppgifter

Marita Löfgren Harringe

Kursansvarig, examinator

Christina Mikkelsen

Kursansvarig, examinator

Anna Pappas

Kurskoordinator
AP
Innehållsgranskare:
Anna Pappas
2023-06-14