För studenter på kursen Klinisk Sårbehandling i praktiken (7,5hp) kurskod 9S1008

Kursen Klinisk sårbehandling i praktiken ges sedan 2017 av Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms enda specialistcentra för svårläkta sår, Sårcentrum på Södersjukhuset. Unikt för denna kurs är att den innehåller patientnära undervisning på Sårcentrum för en mer grundläggande koppling mellan teori och praktik.

Kursplan

Sårcentrum, Södersjukhuset
Sårcentrum, Södersjukhuset

Om kursen

Kursen genomförs som uppdragsutbildning på campus på kvartsfart med kursdagar 26-27 januari 2021, 9-10 februari, 23-24 februari samt 19 maj 2021. Utöver kursdagarna ingår 2 dagar verksamhetsintegrerat lärande i form av fältstudier på Sårcentrum, Södersjukhuset.

Undervisningen bedrivs av experter inom olika områden av sårbehandling från olika professioner. Det är stort fokus på interaktion med deltagarna.

Schema

Schema publiceras två veckor före kursstart.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Ulla Finati

Handläggare
08-524 838 91