För studenter på kursen Klinisk Sårbehandling i praktiken (7,5hp) kurskod 9S1008

Kursen Klinisk sårbehandling i praktiken ges sedan 2017 av Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms enda specialistcentra för svårläkta sår, Sårcentrum på Södersjukhuset. Unikt för denna kurs är att den innehåller patientnära undervisning på Sårcentrum för en mer grundläggande koppling mellan teori och praktik.

Kursplan

Sårcentrum, Södersjukhuset
Sårcentrum, Södersjukhuset

Om kursen HT22

Kursen genomförs som uppdragsutbildning på campus på kvartsfart med kursdagar 13-14 september, 27-28 september, 11-12 oktober  samt 13 december 2022. Utöver kursdagarna ingår 2 dagar verksamhetsintegrerat lärande i form av fältstudier på Sårcentrum, Södersjukhuset. 

Undervisningen bedrivs av experter inom olika områden av sårbehandling från olika professioner. Det är stort fokus på interaktion med deltagarna.

Mer information och anmälan.

Schema

Schema publiceras ca två veckor före kursstart.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Ami Fagerdahl

Kursansvarig

Ulla Finati

Handläggare
08-524 838 91
AF
Innehållsansvarig:
Michelle Azorbo
2022-10-20