För studenter på kursen Klinisk Sårbehandling i praktiken (7,5hp) kurskod 9S1008

Kursen Klinisk sårbehandling i praktiken ges sedan 2017 av Karolinska Institutet i samarbete med Stockholms enda specialistcentra för svårläkta sår, Sårcentrum på Södersjukhuset. Unikt för denna kurs är att den innehåller patientnära undervisning på Sårcentrum för en mer grundläggande koppling mellan teori och praktik.

Kursplan

Sårcentrum, Södersjukhuset
Sårcentrum, Södersjukhuset

Om kursen HT23

Kursen genomförs som uppdragsutbildning på campus på kvartsfart med kursdagar 5-6 september, 19-20 september, 3-4 oktober  samt 6 december 2023. Utöver kursdagarna ingår 2 dagar verksamhetsintegrerat lärande i form av fältstudier på Sårcentrum, Södersjukhuset. 

Undervisningen bedrivs av experter inom olika områden av sårbehandling från olika professioner. Det är stort fokus på interaktion med deltagarna.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Profile image

Ami Fagerdahl

Kursansvarig

Adj universitetslektor, Med dr – Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Profile image

Ulla Finati

Handläggare
+46852483891
AF
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-09-27