För studenter på kursen Magnetisk resonanstomografi kurskod 2QA146

Kursen startar nästa gång HT23.
Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som distanskurs (med regelbundna träffar på campus) på halvfart och pågår i under ett år. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är tre veckor före kursstart fram till tisdagen före kursstart. Mer information om webbregistrering.

Kursvärdering och kursanalys

Det kom in för få svar för att kunna redovisa kursvärderingen från förra gången kursen gick.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Profile image

Parvin Tavakol Olofsson

Kursansvarig och examinator
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2023-11-22