För studenter på kursen Medicinsk vetenskap - operationssjukvård (7,5 hp) kurskod 2OT012

Kursen innefattar områdena anatomi, mikrobiologi, patofysiologi samt farmakologi med inriktning mot operationssjukvård. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Kursinformation

Kursen fattar områdena anatomi, mikrobiologi, patofysiologi samt farmakologi med inriktning mot operationssjukvård. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

 

Välkomstinformation

Kursen, som pågår i fem veckor utgår från campus Syd Flemingsberg. I snitt är två till tre dagar per vecka schemalagda. Två tillfällen är förlagda på campus. Övriga schemalagda aktiviteter som föreläsningar, seminarier, examinationer utförs via zoom.  Resterande tid är självstudier.

Kursen bedrivs på helfart vilket innebär 40 timmar studier i veckan. Kursupplägget förutsätter att studietiden på 40 timmar i veckan efterlevs.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok mellan ?/? tom ?/? och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på Karolinska institutet.

Kontaktuppgifter

MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-04-09