För studenter på kursen Motivationshöjande behandling (MET) kurskod 9K8077

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis beroendevård, socialtjänst, primärvård och företagshälsovård och har grundläggande färdigheter i MI. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2019 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering vid alkoholberoende.

Kursplan

Schema och senaste kursutvärdering

Om MET

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. MET är en manualbaserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) och som också innehåller en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen.

Kursens upplägg

Kursen består av två heldagar med teori, genomgång av manual samt demonstrationer och praktisk träning i att integrera MI-tekniker med den manualbaserade strukturen i MET-behandling. Därefter följer två tillfällen med grupphandledning baserade MET-samtal som du spelar in under kursen. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Datum och plats

Plats: Föreläsningarna under utbildningsdagarna 7-8 december 2022 kommer att genomföras i realtid och även grupphandledningarna ges digitalt. 

  • Utbildningsstart: 7–8 december 2022
  • Grupphandledning 1, för- eller eftermiddag: 18 januari 2023
  • Grupphandledning 2, för- eller eftermiddag: 15 februari 2023
  • Kursavslut: 15 februari 2023

 

Kursens målgrupp

Deltagaren ska ha ett arbete som innebär en behandlande kontakt med klienter/patienter med alkoholproblem.

Anmälan

Du anmäler dig via Uppdragsutbildningen

 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Helena Lindqvist

Kursansvarig och examinator, Med dr.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Ylva Danilsons

Projektkoordinator