För studenter på kursen Motivationshöjande behandling (MET) kurskod 9K8077

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis beroendevård, socialtjänst, primärvård och företagshälsovård och har grundläggande färdigheter i MI. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2019 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering vid alkoholberoende.

Kursplan

Schema och senaste kursutvärdering

Om MET

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. MET är en manualbaserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) och som också innehåller en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling av resultat från kartläggningen.

Kursens upplägg

Kursen består av två heldagar med teori, genomgång av manual samt demonstrationer och praktisk träning i att integrera MI-tekniker med den manualbaserade strukturen i MET-behandling. Därefter följer två tillfällen med grupphandledning baserade MET-samtal som du spelar in under kursen. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Datum och plats

Plats: Föreläsningarna under utbildningsdagarna 31 januari-1 februari kommer att genomföras i realtid på Zoom och även grupphandledningarna ges digitalt. 

  • Utbildningsstart: 31 januari - 1 februari
  • Grupphandledning 1: 21 eller 22 februari, för- eller eftermiddag (halvdag)
  • Grupphandledning 2: 20 eller 21 mars, för- eller eftermiddag (halvdag)
  • Kursavslut: 21 mars

 

Kursens målgrupp

Deltagaren ska ha ett arbete som innebär en behandlande kontakt med klienter/patienter med alkoholproblem.

Anmälan

Du anmäler dig via Uppdragsutbildningen. 

 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Sophie Dixelius

Kursansvarig

Helena Lindqvist

Examinator, Med dr.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Kristoffer Mörtsjö

Projektsamordnare

Dokument

HL
Innehållsgranskare:
Nina Lindroos
2023-11-16