För studenter på kursen Patologi (3,0 hp) kurskod 1BI047

Inledningsvis presenteras teorin bakom tumörpatologi och olika grundläggande patologiska begrepp, såsom cellskada, celldöd och sårläkning. Tyngdpunkten i kursen ligger i att förstå det histopatologiska utseendet hos olika organsystem och kopplingen till deras funktioner.

Kursplan

Kursinformation

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

beskriv orsaker och effekter av olika typer av cellulära anpassningar och celldöd, samt  histologiskt känna igen dem, förklara mekanismerna bakom reparation och regenerering av vävnad, förklara grunderna bakom carcinogenes, tumörprogression och tumörmorfologi, välja lämpliga molekylära analysmetoder för olika patologiska fall

Avseende färdighet och förmåga

beskriva och identifiera patologiska vävnader och deras celler i histologiska
vävnadssektioner, självständigt utvärdera resultat från ett experimentellt vävnadsanalysprojekt.

 

Välkomstinformation

Vi hoppas att du kommer att trivas på denna kurs och att du skall finna den lärorik och givande. All information du behöver kommer du att finna på kursens sidor i Canvas som du får tillgång till i anslutning till kursstart (och du registrerat dig i Ladok). 

 

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Sara Windahl

Kursansvarig

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
IG
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2023-11-29