För studenter på kursen Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad 7,5 hp kurskod 2QA259

Kursens övergripande mål är att studenten med fokus på profession ska fördjupa sina kunskaper om patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnaden för patienter. Studenten ska självständigt kunna generalisera inhämtad kunskap och kunna reflektera om och planera för att implementera detta i den egna verksamheten.
På kurswebben för kurs 2QA259 hittar du schema, kontaktuppgifter och schema. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsform, examination och litteratur.

Kursplan

Inför kursstart HT23

Kurs 2QA259 är en fristående kurs som samläses med programmen för medicinsk, kirurgisk och onkologisk vård.

  • Kursen startar den 6 november 2023 och slutar den 14 januari 2024.
  • Ni får tillgång till Canvasrummet två veckor innan kursstart. Glöm inte att registrera er i Ladok. Det är först då ni får tillgång till kursrummet.
     
  • Kursen ges på delfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Schema

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Mer information om webbregistrering.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger en vecka efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 
 

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig på kursen i Ladok.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärderingen kommer under VT24.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Kay Sundberg

Examinator

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LP
Innehållsgranskare:
2023-09-22