För studenter på kursen Reumatologi ur ett interprofessionellt perspektiv (7,5hp) kurskod 2QA342

Syftet med kursen är att ge en god teoretisk bas avseende sjukdomslära, behandling och teamarbete vid inflammatorisk ledsjukdom. Personcentrering och forskningsanknuten undervisning är centrala i kursen och fokus kommer att vara på hur samtliga ingående kunskapsområden knyter an till den egna professionen och stimulerar teamarbete.

Kursplan

Ansökan till fristående kurs

Du som söker kursen som fristående kurs ansöker via antagning.se.

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är HT23

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

I kursen ingår 8 schemalagda digitala kursträffar (via Zoom) och däremellan eget arbete och grupparbete med studieuppgifter. Kontrollera schemat på kurswebben för exakta datum för schemalagda träffar on-line. Lärplattformen Canvas används. Tillgång till dator med internetuppkoppling och kamera krävs.

Schema

Kursen startar den 28/8 med digital registrering och inläsning.  Därefter följer den schemalagda digitala undervisningen vid följande datum: 6/9, 12/9, 21/9, 11/10, 25/10, 22/11, 7/12 och 10/1. Räkna med att schemalagd undervisning kommer att vara 08.30-16.30. Mellan tillfällena tillkommer eget- eller grupparbete.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Då kursen är ny kommer dessa dokument att läggas ut efter första avslutade kurstillfälle.

 

Kontaktuppgifter

Nina Brodin

Kursansvarig och examinator
08-524 888 43

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

NB
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-06-28