För studenter på kursen Yogaträning som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd (7,5 hp) kurskod 9H1061

Fördjupa din kunskap om yogaträning och hur olika yogaövningar kan användas, både för friska personer och för personer med olika sjukdomstillstånd. Det här är en unik yogautbildning som är förankrad i forskningen och som stärker dig i din yrkesroll. Du kommer lära dig utarbeta individanpassade yogaträningsprogram som kompletterande behandling för dina patienter.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kursen startar 10 mars 2021

Kursträffar:

Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videomöten i Zoom. 

Kursträffar (digitalt):

  • 10–12 mars
  • 15-16 april
  • 21 maj

Mellan de digitala kursträffarna kursträffarna förekommer uppgifter på lärplattformen Canvas.
 

Om kursen

Yogaträning ökar i popularitet världen över. Många vill använda yogaträning som en form av kompletterande behandling för ökad hälsa och symptomlindring men även som en form av prevention och välbefinnande. Du kommer under utbildningen få inblick i två olika yogaprogram som kan användas på patienter som lider av bland annat astma-KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnproblem, stressbesvär, och till viss del ryggsmärta. Kursen lär ut en fysisk yogastil baserad på hathayoga.

Kursen är interprofessionell och vänder sig till flera olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, till exempel fysioterapeuter, arbetsterapeuter, naprapater, psykoterapeuter, sjuksköterskor och läkare. Kursen är även lämplig för idrottslärare, personliga tränare och hälsopedagoger.

Beskrivning av lärandemål, examination och arbetsformer samt litteraturlista finns i kursplanen.

Kursinformation och anmälan

Schema

Aktuellt schema publiceras cirka två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Frågor om kursinnehåll och kursadministration:

Marian Papp

Kursansvarig

Emma Swärdh

Examinator
08-52488881

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Frågor om anmälan:

Ulla Finati

Handläggare
08-524 838 91

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får inbjudan till kursen cirka två veckor innan kursstarten.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.