För studenter på kursen Aktuell omvårdnadsvetenskap kurskod 2QA267

Kursen förenar omvårdnadens grunder med aktuell vetenskaplig utveckling, paradigm och trender. Människans hälsa och lidande samt vad vårdande och vårdmöten innebär är omvårdnadsvetenskapens grund. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkommen till kursen Aktuell omvårdnadsvetenskap, 7,5 hp!

Läs viktig information inför kursstart.

Schema 

Schema för HT20.

Kursutvärdering- och kursanalys

Kontaktuppgifter

Maria Arman

Examinator och kursansvarig
08-524 839 73
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Selina Eriksson

Utbildningsadministratör
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Inna Osadtjaja

Studievägledare
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.