För studenter på kursen Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (45 hp) kurskod 1QA124

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. Kursen omfattar totalt 13 moment under ett och ett halvt års halvfartstudier, med teori samt klinisk tillämpning under fortlöpande handledning. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Schema

Kursstart HT20 (kursavslut 220110)

Länk

Kursstart HT21

Länk

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges för första gången med start HT20. Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Vanliga frågor och svar

Nedlagd kurs

Söker du information om kursen 1QA067 Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp? Den kursen gavs för sista gången HT18, och ersattes av kursen 1QA124 Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (45 hp).

Examination på den nedlagda kursen 1QA067 erbjuds sista gången HT21 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För mer information kontakta kursansvariga, se kontaktuppgifter nedan.

Kursplan för den nedlagda kursen 1QA067

Kontaktuppgifter

Markus Jansson-Fröjmark

Kursansvarig och examinator

Lina Collsiöö

Kursadministratör

Camilla Norin

Studievägledare