För studenter på kursen Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (45 hp) kurskod 1QA124

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. Kursen omfattar totalt 13 moment under ett och ett halvt års halvfartstudier, med teori samt klinisk tillämpning under fortlöpande handledning. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkomstinformation

Registrering

Du som har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

Du måste även registrera dig för att behålla din plats och delta i kursen. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Kursstart HT20

Länk

Kursstart HT21

Länk

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges för första gången med start HT20. Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Nedlagd kurs

Söker du information om kursen 1QA067 Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp? Den kursen gavs för sista gången HT18, och ersattes av kursen 1QA124 Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (45 hp).

Examination på den nedlagda kursen 1QA067 erbjuds sista gången HT21 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För mer information kontakta kursansvariga, se kontaktuppgifter nedan.

Kursplan för den nedlagda kursen 1QA067

Kontaktuppgifter

Markus Jansson-Fröjmark

Kursansvarig och examinator

Lina Collsiöö

Kursadministratör

Camilla Norin

Studievägledare