För studenter på kursen Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (45 hp) kurskod 1QA124

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. Kursen omfattar totalt 13 moment under ett och ett halvt års halvfartstudier, med teori samt klinisk tillämpning under fortlöpande handledning. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och kursplan. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkommen

Utbildningen pågår under tre terminer. Målet är att utveckla dina kunskaper och färdigheter gällande evidensbaserad psykoterapi, inriktning kognitiv beteendeterapi, med fokus på de aspekter som är av betydelse för bedömning och behandling.

Utbildningen omfattar såväl teori som praktik. Den teoretiska delen ges på Kompetenscentrum för psykoterapi, liksom den handledning som ges i anslutning till ditt patientarbete. Den praktiska delen innefattar bedömning och behandling av patienter som rekryteras via en vårdcentral av oss på KCP.

Det är undervisningsdag en heldag i veckan under hela utbildningen. Patientarbetet sker efter kl. 16 på undervisningsdagen. 

Nästa utbildningsstart är höstterminen 2023. Ansökan öppnar upp på antagning.se den 15/3 - 2023

Utbildningen går även att söka som uppdragsutbildning, läs mer här

Corona

Information till studenter om covid-19.

Schema

Kursstart HT22

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Vanliga frågor och svar

Nedlagd kurs

Söker du information om kursen 1QA067 Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp? Den kursen gavs för sista gången HT18, och ersattes av kursen 1QA124 Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (45 hp).

Examination på den nedlagda kursen 1QA067 erbjöds sista gången HT21 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Du som har gått den nedlagda kursen 1QA067 men inte är klar, kan använda dina resultat för att söka tillgodoräknande på vissa delar av den nya kursen 1QA124. Då måste du dock först antas till den nya kursen i vanlig ordning.

Kontaktuppgifter

Markus Jansson-Fröjmark

Kursansvarig kull HT21, examinator

Rikard Sunnhed

Kursansvarig kull HT22, examinator

Lina Collsiöö

Kursadministratör

Mirkka Määttä Pescador

Studievägledare
LC
Innehållsansvarig:
Lina Collsiöö
2023-03-10