För studenter på kursen Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (45 hp) kurskod 1QA124

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (tidigare kallad steg 1) vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. Kursen omfattar totalt 13 moment under ett och ett halvt års halvfartstudier, med teori samt klinisk tillämpning under fortlöpande handledning.

Kursplan

Information

Om kursen

Kursen ges på halvfart. Den teoretiska delen ges på Kompetenscentrum för psykoterapi, liksom den handledning som ges i anslutning till ditt patientarbete. Den kliniska delen innefattar bedömning och behandling av patienter som rekryteras via en vårdcentral av oss på KCP.

Det är undervisningsdag en heldag i veckan under hela utbildningen. Patientarbetet sker efter kl. 16 på undervisningsdagen.

Utbildningen går även att söka som uppdragsutbildning.

 

Studentkonto och Canvas

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till en rad olika tjänster, däribland lärplattformen Canvas, e-post, biblioteksåtkomst etc. 

Schema

Schema starttermin HT23

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Profile image

Markus Jansson-Fröjmark

Kursansvarig kull HT23, examinator kull HT23,
Profile image

Rikard Sunnhed

Kursansvarig kull HT22, examinator kull HT22
Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör

Mirkka Määttä Pescador

Studievägledare

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande-utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva

Ansökan skickas med mail till Lina Collsiöö

LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2023-11-06