För studenter på kursen Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning (7,5 hp) kurskod 2QA124

Syftet med kursen är att öka kunskapen om bedömning av gångfunktion hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att analysera funktionsnedsättningens påverkan på gången samt att kunna motivera behandlingsförslag. På den här sidan hittar du information om bland annat registrering, schema och kontaktuppgifter, samt länk till Canvas och KIs studentsidor.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart 4 oktober 2021. 

Lokal

Period I: Granitsalen, plan 1, T-huset, Maria Aspmans gata 22 A, Solna.

Period II och III sker digitalt.

Kursslut 16 november 2021. 

Om kursen

Kursen är uppbyggd av föreläsningar och seminarier om funktionsnedsättning hos barn, ungdomar och vuxna samt genomgång av ändamålsenlig litteratur. Teman inom områdena ortopedi, neurologi samt kirurgi tas upp. Kursen tar även upp ortoser, biomekaniska principer, samt rörelse- och gånganalys. 

Kursen omfattar 8 schemalagda dagar i tre perioder:

Dessa perioder är planerade till:

Period I: 4-6 oktober

Period II: 25-27 oktober

Period III: 15-16 november

Kursen motsvarar fem veckors arbete. Utöver de schemalagda dagarna med lärarledda lektioner behöver tid läggas på läsning och eget arbete samt den avslutande examinationsuppgiften.

Beroende på omständigheterna kan höstens föreläsningar komma att ske online. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok (länk till ladok). Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Kontaktuppgifter

Åsa Bartonek

Kursansvarig samt examinator

Anna Wåhlin

Utbildningsadministratör