För studenter på kursen Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning (7,5 hp) kurskod 2QA124

Syftet med kursen är att öka kunskapen om bedömning av gångfunktion hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att analysera funktionsnedsättningens påverkan på gången samt att kunna motivera behandlingsförslag. På den här sidan hittar du information om bland annat registrering, schema och kontaktuppgifter, samt länk till Canvas och KIs studentsidor.

Kursplan

Välkomstinformation

Inläsningsvecka: V 40, 2022 (material finns på Canvas 2 v före kursstart och efter egen registrering till kursen).

Träff I och V: Karolinska, Solna.

Träff II, III och IV sker digitalt via Zoom.

Kursslut 18 november 2022.

Om kursen

Kursen är uppbyggd av föreläsningar och seminarier om funktionsnedsättning hos barn, ungdomar och vuxna samt genomgång av ändamålsenlig litteratur. Teman inom områdena ortopedi, neurologi samt kirurgi tas upp. Kursen tar även upp ortoser, biomekaniska principer, samt rörelse- och gånganalys. 

Undervisningsdagar mellan kl 09.00-16.00. Följande kursdagar och kursperioder gäller:

Träff I: Vecka 41, den 12-14 oktober

Träff II: Vecka 43, den 24 oktober

Träff III: Vecka 43, den 27 oktober

Träff IV: Vecka 45, den 9 november

Träff V: Vecka 46, 17-18 november

Kursen motsvarar fem veckors arbete. Utöver de schemalagda dagarna med lärarledda lektioner behöver tid läggas på läsning och eget arbete samt den avslutande examinationsuppgiften.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart och stänger tisdagen veckan före kursstart. Mer information om webbregistrering

Kontaktuppgifter

Åsa Bartonek

Kursansvarig samt examinator

Nathalie Ruck

Utbildningsadministratör