För studenter på kursen Digital hälsa i klinisk vardag idag och imorgon (7,5 hp) kurskod 2QA322

Kursen riktar sig till studerande från medicinska professionsutbildningar samt personal som är verksam inom hälso- och sjukvården och fokuserar på digitaliseringen av hälso- och sjukvården.
Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Om kursen

Kursen genomförs på Campus Solna men viss distansundervisning kan förekomma. Kursen bedrivs på halvfart och pågår i 10 veckor, vilket innebär 20 timmar studier i veckan, och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Kursen ger dig både en överblick över det digitala landskapet i dagens hälso- och sjukvård (t ex elektroniska journaler, medicinska beslutstödssystem, telemedicin och e-tjänster för patienter och invånare), och ett framtidsperspektiv när det gäller nya teknologier och deras tillämpning (t ex artificiell intelligens, precisionsmedicin, virtuell realitet).

Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Registrering - obligatoriskt

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Mer information om webbregistrering.

Schema

Schemat publiceras på Canvas senast två veckor innan kursstart. Du kommer att kunna komma åt Canvas när du är antagen till programmet.

Information om schema

Kursen pågår mellan 2021-08-30 och 2021-11-05.

Obligatoriska seminarier

Kursstart tisdag 31/8 kl 13-15

Seminarium tisdag 5/10 kl 10-15

Kursavslutning fredag 5/11 kl 10-15

Övriga föreläsningar och studiebesök*:

Tisdagar kl 13-15: 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 12/10, 19/10, 26/10

Onsdagar kl 14-17: 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 13/10, 27/10

*studiebesök kommer företrädesvis läggas på onsdagar

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen består av studenternas svar till kursenkäten och är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem. Kursvärderingen genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Lärarens analys av kursvärderingens resultat (kursanalys) kommer att publiceras tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontaktuppgifter

Profile image

Sabine Koch

Kursledare & examinator
+46852487149
Profile image

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör
Profile image

Malin Sandell

Studievägledare
SK
Innehållsgranskare:
2023-12-11