För studenter på kursen Digital hälsa i klinisk vardag idag och imorgon (7,5 hp) kurskod 2QA322

Kursen riktar sig till studerande från medicinska professionsutbildningar samt personal som är verksam inom hälso- och sjukvården och fokuserar på digitaliseringen av hälso- och sjukvården.
Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Om kursen

Kursen genomförs på Campus Solna men viss distansundervisning kan förekomma. Kursen bedrivs på halvfart och pågår i 10 veckor, vilket innebär 20 timmar studier i veckan, och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Kursen ger dig både en överblick över det digitala landskapet i dagens hälso- och sjukvård (t ex elektroniska journaler, medicinska beslutstödssystem, telemedicin och e-tjänster för patienter och invånare), och ett framtidsperspektiv när det gäller nya teknologier och deras tillämpning (t ex artificiell intelligens, precisionsmedicin, virtuell realitet).

Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Registrering - obligatoriskt

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.

Mer information om webbregistrering.

Schema

Schemat publiceras på Canvas senast två veckor innan kursstart. Du kommer att kunna komma åt Canvas när du är antagen till programmet.

Kursen pågår mellan den 30 augusti och 7 november 2021.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen består av studenternas svar till kursenkäten och är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem. Kursvärderingen genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Lärarens analys av kursvärderingens resultat (kursanalys) kommer att publiceras tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontaktuppgifter

Sabine Koch

Kursledare & examinator
08-524 871 49

Maria Appelgren

Utbildningsadministratör

Malin Sandell

Studievägledare