För studenter på kursen Fysiologi - en introduktion (7,5 hp) kurskod 1QA049

Kursen ger en översikt av människokroppens anatomi och fysiologi. De områden som behandlas är den enskilda cellen, vävnaderna och rörelseapparaten, nervsystemet och sinnesorganen, hjärtat och blodcirkulationen, andningssystemet, njurarna, hormonsystemet, magtarmkanalen, fortplantningen, försvarsmekanismer, samt kroppen under arbete och förändringar i den omgivande miljön. Kursen innehåller föreläsningar, humanlaborationer och ett projektarbete.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen startar den 18 januari 2021 och ges på måndagar kl 17.30-20.30 under hela vårterminen. Sista kurstillfället är 31 maj 2021. Med anledning av den rådande situationen kommer kursen att starta på distans via Zoom och kursportalen Canvas. Undervisningen kommer vara en blandning av live-föreläsningar via Zoom och förinspelade föreläsningar samt uppgifter på kursportalen. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Nedan finner du schema för VT21.

Aktuellt schema VT21 

Kontaktuppgifter

Jessica Norrbom

Kursansvarig

Diana Jusufovic

Utbildningsadministratör
08-524 879 24

Öppettider receptionen i Biomedicum: 

Tisdag 11.30-12.30,  Torsdag 12.00-13.00

(Solnavägen 9, entréplan/plan 3)

Kursmeddelanden

Kursen startar den 18 januari 2021 och ges på måndagar kl 17.30-20.30 under hela vårterminen. Sista kurstillfället är 31 maj 2021. Med anledning av den rådande situationen kommer kursen att starta på distans via Zoom och kursportalen Canvas. Undervisningen kommer vara en blandning av live-föreläsningar via Zoom och förinspelade föreläsningar samt uppgifter på kursportalen. 

 

 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kursen är öppen från 2 veckor innan kursstart till 1 vecka efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Kursen VT21 startar 18 januari 2021.
   

  Kontrollera dina kontaktuppgifter

  Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
   

  Inloggning

  Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Resttentor

Resttentamen genomfördes 24-28 augusti 2020.

Nästa tentatillfälle ges vid ordinarie tillfälle VT21. Mer information publiceras här VT21.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen VT21 mejlar du diana.jusufovic@ki.se i god tid före kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: diana.jusufovic@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  

Information: https://ki.se/utbildning/funkis-pa-ki-sa-funkar-det

Kursanalys och kursvärdering