För studenter på kursen Fysiologi - en introduktion (7,5 hp) kurskod 1QA049

Kursen ger en översikt av människokroppens anatomi och fysiologi. De områden som behandlas är den enskilda cellen, vävnaderna och rörelseapparaten, nervsystemet och sinnesorganen, hjärtat och blodcirkulationen, andningssystemet, njurarna, hormonsystemet, magtarmkanalen, fortplantningen, försvarsmekanismer, samt kroppen under arbete och förändringar i den omgivande miljön. Kursen innehåller föreläsningar, humanlaborationer och ett projektarbete.

Kursplan

Schema

Nedan finner du schema för VT22.

Aktuellt schema VT22

Kontaktuppgifter

Jessica Norrbom

Kursansvarig

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Kursmeddelanden

Kursen ges igen VT22. Ansök till kursen via www.antagning.se.

Kursen startar 17 januari och slutar 3 juni 2022. Kursen ges på kvartsfart (25%).

 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kursen är öppen från 2 veckor innan kursstart till 1 vecka efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Kursen VT22 startar 17 januari 2022.
   

  Kontrollera dina kontaktuppgifter

  Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.
   

  Inloggning

  Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 

Resttentor

Om du har rätt till förlängd skrivtid mejlar du ditt intyg från Funkis som utfärdats av Viktoria Hansson till karin.wrango@ki.se senast sista dagen för anmälan till respektive tenta.

 

Nästa examinationstillfälle genomförs på distans i Inspera i slutet på maj/början på juni 2022.
Tentan skrivs digitalt i Inspera på distans och skrivtiden är 3 timmar från det att du loggar in i Inspera. Du väljer själv när du vill genomföra tentan under tidsperioden maj/juni.

Du anmäler dig till examinationen genom att maila: karin.wrango@ki.se.

 

Omregistrering

Om du vill bli omregistrerad på kursen VT22 mejlar du karin.wrango@ki.se senast 2 veckor innan kursstart.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan om tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se

Postadress:
Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9
170 65 Solna 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. E-post: funkis@ki.se  
 

Du kan läsa mer på:

https://utbildning.ki.se/studera-med-funktionsvariation

Ansök om stöd:

https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsned…

Kursanalys och kursvärdering