För studenter på kursen Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder (15 hp) kurskod 2QA144

Kursen behandlar nervsystemets funktion, fysioterapi vid stroke och andra hjärnskador, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, neuromuskulära sjukdomar och ryggmärgsskador.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: 17 januari 2022

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Om kursen

Kursen ges digitalt på distans.

Kursen innehåller totalt sex kurstillfällen à två dagar. Kursdatum för VT22:

  • 17-18 januari
  • 31 januari - 1 februari
  • 21-22 februari
  • 21-22 mars
  • 25-26 april
  • 30-31 maj

Mellan kursträffarna åtgår tid för inläsning, arbete med enskilda arbetsuppgifter, samt uppgifter på lärplattformen Canvas.

Schema

Se kursdatum ovan.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Charlotte Ytterberg

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.