För studenter på kursen Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR (7,5 hp) kurskod 2QA083

Kursen ska utifrån ett interprofessionellt perspektiv ge en vetenskaplig grund kring sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa med fokus på prevention, metoder för kartläggning och utvärdering samt evidensbaserade metoder för att stödja beteendeförändring och vidmakthållande.

Kursplan

Ansökan till fristående kurs

Du som söker kursen som fristående kurs ansöker via antagning.se.

Programöverskridande valbar kurs 

Kursen ges också som valbar programöverskridande kurs inom vissa program på KI, med kurskod 2XX041. Ansökan till programöverskridande valbar kurs görs enligt respektive programs rutiner.  

Aktuell kursplan programöverskridande valbar kurs

Inför kursstart

Kursstart: 29 mars 2021

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Om kursen

Kursen går på halvfart under vårterminens sista 10 veckor med kursstart den 29/3 och består av två kursträffar, tre interaktiva diskussionstillfällen på lärplattformen Canvas, samt ett examinationstillfälle.

Kursdatum:

  • 30-31/3 (diskussion)
  • 12–14/4 (kursträff)
  • 27–28/4 (diskussion)
  • 11–12/5 (diskussion)
  • 18–19/5 (kursträff)
  • 2–3/6 (examination)

Kursträffarna är obligatoriska och deltagande sker under aktuella datum online via Zoom. Vid ändrade direktiv med anledning av covid-19-pandemin kan vissa delar av undervisningen under kursträffarna komma att förläggas plats på Karolinska Institutet i Huddinge, Alfred Nobels Allé 23.

Schema

Schema för VT21 publiceras cirka två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Kontaktuppgifter

Ing-Mari Dohrn

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.