För studenter på kursen Grundläggande näringsfysiologi, 7,5hp kurskod 1QA096

Kursens huvudteman undervisas i form av föreläsningar följt av seminarier och examineras genom en skriftlig tentamen. Ämnen som ingår är; introduktion till digestionskanalen, metabolism av makro- och mikronutrienter, energimetabolism och näringsrekommendationer. Detta integreras med diskussioner om riskgrupper, bristsymptom, kostkällor och tillskott. I ett individuellt arbete får studenterna möjlighet att fördjupa sig i vanliga näringsbrister.

Kursplan

Välkommen till kursen Grundläggande Näringsfysiologi!
 

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 24 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.
 

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 3 augusti 2020.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.
 

2. Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Du kan registrera dig under perioden 17 Augusti till 7 September. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.
 

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.
 

3. Corona

Kursen sker helt online utan fysiska träffar. Rådande omständigheter vid examinationen i januari 2021 avgör formen för examinationen (salstenta eller online): uppdateras
 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona
https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med-anledning-av-corona

 

4. Kursstart

Datum: 31 augusti 2020
Lokal: online kurs
Tid: Upprop: 12:00 - 12:30 (upprop sker online, via  ZOOM, länk till mötesrum: (uppdateras)
 

5. Schema: uppdateras
 

Varmt välkommen!  //Eric Poortvliet
 

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

 

Schema

Kursutvärdering

Kontakt

Eric Poortvliet

Kursledare
H2 Biovetenskaper och näringslära

Anna Wallén

Kursadministratör
08-524 811 15
H2 Biovetenskaper och näringslära