För studenter på kursen Grundläggande näringsfysiologi, 7,5hp kurskod 1QA096

Kursens huvudteman undervisas i form av föreläsningar följt av seminarier och examineras genom en skriftlig tentamen. Ämnen som ingår är; introduktion till digestionskanalen, metabolism av makro- och mikronutrienter, energimetabolism och näringsrekommendationer. Detta integreras med diskussioner om riskgrupper, bristsymptom, kostkällor och tillskott. I ett individuellt arbete får studenterna möjlighet att fördjupa sig i vanliga näringsbrister.

Kursplan

Välkomstinformation 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Schema

Kursutvärdering

Kontakt

Eric Poortvliet

Kursledare
H2 Biovetenskaper och näringslära

Anna Wallén

Kursadministratör
08-524 811 50
H2 Biovetenskaper och näringslära