För studenter på kursen Grundläggande näringsfysiologi, 7,5hp kurskod 1QA096

Kursens huvudteman undervisas i form av föreläsningar följt av seminarier och examineras genom en skriftlig tentamen. Ämnen som ingår är; introduktion till digestionskanalen, metabolism av makro- och mikronutrienter, energimetabolism och näringsrekommendationer. Detta integreras med diskussioner om riskgrupper, bristsymptom, kostkällor och tillskott. I ett individuellt arbete får studenterna möjlighet att fördjupa sig i vanliga näringsbrister.

Kursplan

Välkomstinformation 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar två veckor före kursstart. Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Schema

Kursutvärdering

Kontakt

Eric Poortvliet

Kursledare
H2 Biovetenskaper och näringslära

Anna Wallén

Kursadministratör
08-524 811 50
TL Undervisning och lärande
EP
Innehållsgranskare:
Anna Wallén
2023-01-12