För studenter på kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK), 7.5 hp kurskod 2QA311

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskole- studenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU). Kursen fokuserar bland annat på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt målstyrd undervisning, bedömning och examination i VIL/VFU.

Kursplan

Kursinformation

Kursen ges över en termin och består av en obligatorisk kursstart i Canvas och tio obligatoriska kursträffar, se datum längre ner. Sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Om du hellre vill läsa högskolepedagogik över längre tid finns möjlighet att gå Stepping Stone-kurser. Om du har en kandidatexamen och önskar tillgodoräkna dig Högskolepedagogik efter att slutfört fem Stepping stone-kurser behöver du först ansöka och bli antagen till kursen.

Ansökan och antagning

Ansök till kursen på Antagning.se.

Om du har antagits tackar du ja till erbjuden plats genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på Antagning.se.

Preliminära datum för kursträffar VT24:

Måndag 22 januari kursstart i Canvas

Kursträff 1 Måndag 29 jan

Kursträff 2 Tisdag 30 jan

Kursträff 3 Måndag 19 feb

kursträff 4 Tisddag 20 feb

Kursträff 5 Torsdag 14 mars

Kursträff 6 Tisdag 26 mars

Kursträff 7 Torsdag 11 april

Kursträff 8 Onsdag 24 april

Kursträff 9 Torsdag 25 april

Kursträff 10 Tisdag 14 maj

Registrering 

Inför kursen behöver du som blivit antagen till kursen själv kursregistrera dig i Ladok inom den angivna registreringsperioden. När du är registrerad i Ladok får du även tillgång till kurswebben i Canvas.

 

Kursdatum ht 2023

29 aug Kursstart i Canvas

5 september

6 september

18 september

19 september

3 oktober

26 oktober

9 november

16 november

17 november

5 december

Frågor gällande kursupplägg och frånvaro hänvisas till kursledare Veronica Balkefors (veronica.balkefors@ki.se)

Schema

Tillgodoräknande 

För att kunna ansöka om tillgodoräknande för lästa Stepping-stone-kurser behöver man först vara antagen till kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK), 7.5 hp.

Ansökan om tillgodoräknande skickas till: 

Anna Maria Nordvall, Karolinska Institutet, Enheten för Undervisning och lärande - UoL, 

Alfred Nobels allé 10, plan 6
141 52 Huddinge

Märk gärna kuvertet med: "Ansökan om tillgodoräknande"

I din ansökan bifogar du kopior på de kurser du ansöker om tillgodoräknande för, dvs de kurser du har läst, och glöm inte skriva under din ansökan.

Ansökningsblanketten och bilagor behöver vara enkelsidiga.

Blankett tillgodoräknande

Studieintyg

Har du ett aktivt studentkonto kan du skriva ut ett giltigt och verifierbart resultatintyg eller ett registreringsintyg via Ladok. Om studieintyg.

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontakt

Anna Maria Nordvall

Utbildningshandläggare

Jenny Flygare

Examinator
JF
Innehållsgranskare:
2023-09-15