För studenter på kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK), 7.5 hp kurskod 2QA311

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU). Kursen fokuserar bland annat på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt målstyrd undervisning, bedömning och examination i VIL/VFU.

Kursplan

Kursinformation

Om kursen 

Kursen Högskolepedagogik för handledare och lärare (HPK) 7,5 hp ges över en termin. Kursen består av en obligatorisk kursstart i Canvas och tio obligatoriska kursträffar, se Kursdatum längre ner. Sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Om du hellre vill läsa högskolepedagogik över längre tid finns möjlighet att gå Stepping Stone-kurser. Deltagare med kandidatexamen som önskar tillgodoräkna sig HPK efter att slutfört fem Stepping stone-kurser måste söka HPK-kursen via antagning.se, se nedan.

Välkomstinformation

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart (3/1) och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 17 december genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursdatum

Vår 2022

Vårens kurs ges huvudsakligen digitalt via lärplattformen Canvas och med digitala möten i Zoom. Mer information om Zoom hittar du i Canvas.

Kursstart

Kursen startar 24 januari 2022 och avslutas 10 maj 2022. Obs! 24 januari är obligatorisk kursstart i Canvas, med inlämningsuppgift.

Datum för kurstillfällen i Zoom

24/1 (kursstart), 31/1, 1/2, 21/2, 22/2, 16/3 (halvdag), 29/3, 5/4 och 10/5 (examination). 

Övriga datum

26/4 (på plats), 27/4 (eget arbete).

Frågor gällande kursupplägg och frånvaro hänvisas till kursledare Marie Bergström.

Höst 2022

Höstens kurs kommer huvudsakligen att ges digitalt, men några av kursträffarna är på plats.

30/8 Kursstart i Canvas 15:00-16:30

6-7/9

19-20/9 

5/10

25/10

8-9/11

17/11

5/12

Ansökan

Ansök till kursen på antagning.se.

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande 

Ansökan om tillgodoräknande skickas till: 

Karolinska Institutet
Enheten för Undervisning och lärande - UoL
Ansökan om tillgodoräknande
Alfred Nobels allé 10, plan 6
141 52 Huddinge

Obs! Ansökningsblanketten måste vara enkelsidig för KI arkivet.

I din ansökan bifogar du alla kopior på alla kurser du ansöker om tillgodoräknande för, och glöm inte skriva under ansökan.

Innan du kan ansöka om tillgodoräknande för kursen måste du vara antagen till fristående kurs i Högskolepedagogik 7,5 hp.

Blankett tillgodoräknande

Studieintyg

Har du ett aktivt studentkonto kan du skriva ut ett giltigt och verifierbart resultatintyg eller ett registreringsintyg via Ladok. Om studieintyg.

Kontakt

Eva Hjertquist Duräng

Utbildningshandläggare

Jenny Flygare

Kursansvarig