För studenter på kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK), 7.5 hp kurskod 2QA311

Kursen syftar till att öka den pedagogiska kompetensen hos lärare och handledare samt stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsintegrerad och verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU). Kursen fokuserar bland annat på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt målstyrd undervisning, bedömning och examination i VIL/VFU.

Kursplan

Kursinformation

Om kursen 

Kursen Högskolepedagogik för handledare och lärare (HPK) 7,5 hp ges över en termin. Kursen består av en obligatorisk kursstart i Canvas och tio obligatoriska kursträffar, se Kursdatum längre ner. Sammanlagt fem veckors heltidsstudier.

Om du hellre vill läsa högskolepedagogik över längre tid finns möjlighet att gå Stepping Stone-kurser. Deltagare med kandidatexamen som önskar tillgodoräkna sig HPK efter att slutfört fem Stepping stone-kurser måste söka HPK-kursen via antagning.se, se nedan.

Registrering 

Inför kursen behöver du själv kursregistrera dig i Ladok. Registreringsperiod för höstens kurs, se välkomstbrev. När du är registrerad i Ladok får du även tillgång till kurswebben i Canvas.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Kursdatum ht 2023

29 aug Kursstart i Canvas

5 september

6 september

18 september

19 september

3 oktober

26 oktober

9 november

16 november

17 november

5 december

Frågor gällande kursupplägg och frånvaro hänvisas till kursledare Veronica Balkefors (veronica.balkefors@ki.se)

Ansökan

Ansök till kursen på antagning.se.

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande 

Ansökan om tillgodoräknande skickas till: 

Karolinska Institutet
Enheten för Undervisning och lärande - UoL
Ansökan om tillgodoräknande
Alfred Nobels allé 10, plan 6
141 52 Huddinge

Obs! Ansökningsblanketten måste vara enkelsidig för KI arkivet.

I din ansökan bifogar du alla kopior på alla kurser du ansöker om tillgodoräknande för, och glöm inte skriva under ansökan.

Innan du kan ansöka om tillgodoräknande för kursen måste du vara antagen till fristående kurs i Högskolepedagogik 7,5 hp.

Blankett tillgodoräknande

Studieintyg

Har du ett aktivt studentkonto kan du skriva ut ett giltigt och verifierbart resultatintyg eller ett registreringsintyg via Ladok. Om studieintyg.

Kontakt

Anna Maria Nordvall

Utbildningshandläggare

Jenny Flygare

Examinator
JF
Innehållsgranskare:
2023-04-24