För studenter på kursen Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik (30hp) kurskod 2QA134

Dagens ökande antal idrottsutövare och en alltmer specialiserad idrott innebär större krav på behandling efter skada liksom på förebyggande åtgärder. Kursen ger fördjupade kunskaper i idrottsmedicin baserade på traumatologi, rehabilitering, fysiologi, psykologi, allmän idrottsmedicin samt kunskaper om prevention av idrottsskador. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen är en distanskurs på halvfart med 9 sammankomster om vardera 3 dagar och pågår i 10 veckor. Examination sker antingen i kursens lokaler genom muntliga och skriftliga tentamina eller online. Även muntlig och skriftlig dokumentation av projekt ingår i examinationen.

Kursen startar första dagen i första kursveckan med upprop, onsdagen 8 september.
Kurstillfällena är på 3 dagar, ons-fre i veckorna 36, 40, 45, 49 höstterminen 2021 och veckorna 2, 6,10,14, 20 vårterminen 2022. OBS! Vecka 20 är det mån-ons.

Mer info finns i välkomstbrevet som skickas ut till alla antagna studenter.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema 

Länk till schema

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering HT19 - VT20

Kontaktuppgifter

Marita Löfgren Harringe

Kursansvarig, examinator

Christina Mikkelsen

Kursansvarig, examinator

Anna Pappas

Kurskoordinator