För studenter på kursen Intervention vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg kurskod 2QA325

Kursen ger teoretisk fördjupning i kunskapsläget om och värdering av evidens för logopediska insatser (bedömning, behandling, utbildning) vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen genomförs på kvartsfart under höstterminen 2023, dvs. ungefär tio timmars studier i veckan.  Kursen innebär självständigt arbete på distans, såväl individuellt som i grupper via t.ex. Zoom.

Kursen inleds med självständigt arbete inför kursintroduktionen på plats på Campus Flemingsberg fredag 15 september (heldag). En andra kursträff på plats på Campus Flemingsberg planeras till fredag 17 november (heldag). Grupperna kommer sedan att träffas regelbundet under terminen på tider som kursdeltagarna bokar själva. Muntlig redovisning av skriftlig examinationsuppgift sker 11-12 januari 2024 (heldagar).

Kursträffarna på plats på Campus 15/9, 17/11 samt en av seminariedagarna 11-12/1-24 är obligatoriska att närvara vid.

Information med länkar kommer att finnas på lärplattformen Canvas.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är 3 veckor före kursstart (måndagen) t o m tisdagen veckan före kursstart. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Kursvärdering

Profile image

Kerstin Johansson

Kursansvarig
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-02-14