För studenter på kursen Intervention vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg kurskod 2QA325

Kursen ger teoretisk fördjupning i kunskapsläget om och värdering av evidens för logopediska insatser (bedömning, behandling, utbildning) vid dysfagi hos äldre inom sjukvård och äldreomsorg.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen genomförs på kvartsfart under höstterminen 2023, dvs. ungefär tio timmars studier i veckan.  Kursen innebär självständigt arbete på distans, såväl individuellt som i grupper via t.ex. Zoom.

Efter en kortare kursintroduktion på distans tisdag 29 augusti genomför kursdeltagarna under de första veckorna inledande studier självständigt och i grupp på distans, vilket avslutas med individuell inlämning av en kort rapport. En första kursträff på plats på Campus Flemingsberg planeras till måndag 18 september (ca 8.30-16). Dagen innehåller föreläsningar och arbete i grupper kring fallexempel. Grupperna kommer sedan att träffas regelbundet under terminen på tider som kursdeltagarna bokar själva.

Information med länkar kommer att finnas på lärplattformen Canvas.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Schema

Publiceras senare