För studenter på kursen KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp kurskod 9K8058

Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen ges helt på distans.

Kursplan

Schema och senaste kursvärdering

Om kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen bygger på den metod som beskrivs i boken ”Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker” (Studentlitteratur).

Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enligt en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen.

Kursupplägg

Kursen genomförs digitalt på distans under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning via videokommunikationstjänsten Zoom. Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i metoden. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoden kliniskt. Mellan kursdagarna sker sker studierna på distans i lärplattformen Canvas.

Examinationen görs individuellt, och består av två delar. Den ena delen är en fallbeskrivning, som används i undervisningen under den sista kursdagen, och den andra delen består av kunskapsfrågor. Examinationen avser att bedöma deltagarens färdigheter i att använda Behavioral Self Control Training (BSCT) i klinisk praktik.

Till vem riktar sig kursen?

Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Datum och plats

4-5 oktober samt 22 november 2021. Alla tre kursdagar kommer att genomförs i digitalt format.

09.00 – 16.00 alla tre kursdagarna.

Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom. 

Mer information om detta kommer inför kursstarten. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursen, kontakta:

Anders Hammarberg

Kursansvarig, examinator

Med dr, beteendevetare, leg psykoterapeut

Arbetar kliniskt vid Riddargatan 1 – Beroendecentrum Stockholm. Forskar kring psykologiska behandlingar för alkoholberoende samt stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem.

Sara Wallhed Finn

Kursledare

Med Dr, leg psykolog

Arbetar kliniskt vid Riddargatan 1 - Beroendecentrum Stockholm. Forskar på hinder till att söka behandling för alkoholberoende, vårdpreferenser samt behandlingsmetoder för alkoholberoende inom primärvården.

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Ronny Mattsson

Utbildningsadministratör
070-294 84 27

Organisatorisk tillhörighet: Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen. Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Nadja Saltell

Projektkoordinator
070-790 60 36

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Universitetsförvaltningen.

Kursinformation KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande, 5 hp, HT21