För studenter på kursen KBT-baserad behandling för kontrollerat drickande kurskod 9K8058

Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen ges helt på distans.

Kursplan

Om kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen bygger på den metod som beskrivs i boken ”Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker” (Studentlitteratur).

Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enligt en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen.

Kursupplägg

Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i metoden. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoden kliniskt.

Examinationen görs individuellt, och består av två delar. Den ena delen är en fallbeskrivning, som används i undervisningen under den sista kursdagen, och den andra delen består av kunskapsfrågor. Examinationen avser att bedöma deltagarens färdigheter i att använda BSCT i klinisk praktik.

Ur kursinnehållet

- Grundläggande begrepp inom inlärningsteori

- Grundläggande teori till KBT behandling

- Specifik teori relaterad till behandling med BSCT och kunskap om hur behandlingsmanualen tillämpas i kliniskt arbete

Till vem riktar sig kursen?

Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Datum och plats

9-10 november 2020 samt 19 januari 2021. Alla tre kursdagar kommer att genomförs i digitalt format.

 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursen, kontakta:

Anders Hammarberg

Kursansvarig, examinator

Med dr, beteendevetare, leg psykoterapeut

Arbetar kliniskt vid Riddargatan 1 – Beroendecentrum Stockholm. Forskar kring psykologiska behandlingar för alkoholberoende samt stödprogram för anhöriga till personer med alkohol- och drogproblem.

Sara Wallhed Finn

Kursledare

Med Dr, leg psykolog

Arbetar kliniskt vid Riddargatan 1 - Beroendecentrum Stockholm. Forskar på hinder till att söka behandling för alkoholberoende, vårdpreferenser samt behandlingsmetoder för alkoholberoende inom primärvården.

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Anja Sedman

Kurskoordinator
076-137 21 04

Organisatorisk tillhörighet: Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen. Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Annika Salomonsson

Projektkoordinator
070-435 32 42

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Universitetsförvaltningen.