För studenter på kursen KBT-behandling av alkoholproblem med fokus på kontrollerat drickande, 5 hp kurskod 9K8058

Att erbjuda behandling med inriktningen kontrollerat drickande kan bredda behandlingsutbudet, och kan även bidra till att fler söker behandling för att förändra sina alkoholvanor.

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen ges helt på distans.

Kursplan

Om kursen

Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Kursen bygger på den metod som beskrivs i boken ”Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker” (Studentlitteratur).

Syftet med kursen är att du ska tillgodogöra dig kunskap och färdigheter att kunna genomföra bedömning samt behandling enligt en manualbaserad behandlingsmetod med målsättningen kontrollerat drickande. Målet är att du självständigt ska kunna genomföra bedömning och behandling i slutet av kursen.

Information om kursen på film

Ur kursinnehållet

- Grundläggande begrepp inom inlärningsteori
- Grundläggande teori till KBT behandling
- Specifik teori relaterad till behandling med BSCT och kunskap om hur behandlingsmanualen tillämpas i kliniskt arbete.

Kursupplägg

Kursen genomförs digitalt på distans under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning via videokommunikationstjänsten Zoom. Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i metoden. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoden kliniskt. Mellan kursdagarna sker sker studierna på distans i lärplattformen Canvas.

Examinationen görs individuellt, och består av två delar. Den ena delen är en fallbeskrivning, som används i undervisningen under den sista kursdagen, och den andra delen består av kunskapsfrågor. Examinationen avser att bedöma deltagarens färdigheter i att använda Behavioral Self Control Training (BSCT) i klinisk praktik.

Till vem riktar sig kursen?

Personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, yrkesverksamma inom exempelvis primärvård, företagshälsovård eller specialiserad beroendevård.

Behörighet

Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller examen inom socialtjänstens yrken och med möjlighet att tillämpa metoden
under kursens gång.

Datum och plats

9-10 oktober och 21 november 2023. 09.00 – 16.00 alla tre kursdagarna.

Plats: Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Mer information om detta kommer inför kursstarten.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursen, kontakta:

Anders Hammarberg

Kursansvarig, examinator och föreläsare
Jayaram/Hammarberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Sara Wallhed Finn

Kursledare och föreläsare
Jayaram/Hammarberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Anja Sedman

Utbildningsadministratör
076-1372104
Fortbildning
K8 Klinisk neurovetenskap

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Nadja Saltell

Projektkoordinator
Uppdragsutbildning
UF Universitetsförvaltningen
AS
Innehållsgranskare:
Anja Sedman
2023-02-13