För studenter på kursen Medicinsk akupunktur (15 hp) kurskod 2QA286

Kursen i medicinsk akupunktur är en grundkurs i västerländsk medicinsk akupunktur för legitimerade vårdutövare, med inriktning mot behandling av akuta och långvariga smärttillstånd.

Kursplan

Inför kursstart

Upprop: 31 augusti. Uppropet sker digitalt via e-post kl. 00.00 - 14.00

Kursen ges på halvfart och består av fem tillfällen på Campus Flemingsberg i Huddinge om totalt 10 dagar, med egenstudier och inlämningsuppgifter däremellan, samt ett examinerande tillfälle i januari 2021. Se schema för fysiska kursträffar.

Kursdagarna börjar kl. 9.00 och slutar kl.16.15. Förutom de schemalagda dagarna får du räkna med en hel del egna studier enskilt och i grupp.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Registreringsperiod för kursen är 17/8 - 7/9.

Viktig information

Obligatorisk närvaro under seminarier, workshops och praktiska tillämpningsmoment. Obligatoriska moment finns vid varje kursdag. Av säkerhetsskäl krävs dessutom att studenten har deltagit vid de föreliggande obligatoriska delarna under kursens inledande dagar för att få fortsätta på kursen. Viss frånvaro under följande moduler kan kompenseras vid uppsamlingstillfälle. Vid alltför stor frånvaro ges underkänt på momentet. Möjlighet att komplettera obligatoriska delar kan komma att ges vid kommande kurstillfälle under förutsättning att det finns ett beslutat kurstillfälle, men kan ej garanteras.

Praktisk tillämpning (stickpraktik) sker parvis under hela kursen varför du som deltagare behöver känna dig bekväm med att själv bli stucken på samtliga punkter under kursens gång.

När du söker en plats på den fristående kursen, glöm inte att antingen ladda upp din legitimation på antagning.se eller skicka in en kopia till:

Antagningsservice
FE 201 01
839 87 Östersund

Schema

Schema HT20.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Cecilia Norrbrink

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan till kursrummet i Canvas via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.