För studenter på kursen Medicinsk etik (7,5 hp) kurskod 2QA314

Kursen Medicinsk etik avser bidra till forskningsbaserad kunskap om medicinsk etik samt skapa möjlighet för dig med intresse för eller erfarenhet av vård att träna reflektion om etiska problem utifrån konkreta fallstudier. Kursen är särskilt lämpad för vårdpersonal, men även hälso- och sjukvårdsadministratörer, folkhälsoarbetare och landstingspolitiker.
Här på kurswebben finner du bland annat kursplan samt kontaktuppgifter till kursledning.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen inkluderar föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Kursen arrangeras medelst sedvanlig undervisning och pågår från 16 januari 2023 till 4 juni 2023. Kursen bedrivs på kvartsfart, vilket innebär 10 timmars studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 10 timmar i veckan efterlevs. Kursen äger rum kvällstid.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

 

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Schema

Aktuellt schema finns i Canvas.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Aktuell kursvärdering

Kontaktuppgifter

Ulrik Kihlbom

Kursansvarig

Gert Helgesson

Kursledare
GH
Innehållsansvarig:
Annelie Jonsson
2023-01-13