För studenter på kursen Medicinsk etik (7,5 hp) kurskod 2QA314

Kursen Medicinsk etik avser bidra till forskningsbaserad kunskap om medicinsk etik samt skapa möjlighet för dig med intresse för eller erfarenhet av vård att träna reflektion om etiska problem utifrån konkreta fallstudier. Kursen är särskilt lämpad för vårdpersonal, men även hälso- och sjukvårdsadministratörer, folkhälsoarbetare och landstingspolitiker.
Här på kurswebben finner du bland annat kursplan samt kontaktuppgifter till kursledning.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen inkluderar föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Kursen bedrivs med normal undervisning och pågår från 17 januari 2022 till 5 juni 2022. Kursen bedrivs på kvartsfart vilket innebär 10 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 10 timmar i veckan efterlevs. Kursen äger rum kvällstid.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

 

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Schema

Aktuellt schema

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Eftersom detta är första gången kursen hålls finns ännu ingen kursanalys samt kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Niklas Juth

Kursansvarig
08-524 835 71