För studenter på kursen Omvårdnad och behandling av personer med sår, 7,5 hp kurskod 2QA323

På kurswebben för 2QA323 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom området omvårdnad och sårbehandling hos personer med akuta och svårläkta sår.

Kursplan

Information inför kursstart

Nästa kursstart: HT22, vecka 35, se schema längre ned.

Seminarium samt workshop är obligatoriska och kräver fysisk närvaro på Campus Flemingsberg. Resterande 4 kursträffar är inte obligatoriska, dessa kommer endast att hållas fysiskt på Campus Flemingsberg eftersom kursen delvis innehåller praktiska moment.

Förutom de schemalagda dagarna ingår eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgift på lärplattformen Canvas.  

 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Genom att registrera dig i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

 

Covid-19

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema HT2022

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Tillgång till kursen i Canvas får du automatiskt efter att du registrerat dig på kursen i Ladok. 

Logga in i Canvas

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlista hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering: HT21 2QA323

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Susanne Dufva

Kursansvarig

Anne Friman

Examinator

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör