För studenter på kursen Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1 (15,0 hp) kurskod 2AM016

Kursens övergripande mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp; människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad vård inom ambulanssjukvård.

Studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter mot att självständigt kunna tillämpa och integrera omvårdnad med medicinsk vård och behandling i ambulanssjukvård.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - Ambulanssjukvård och genomförs som en delvis webbaserad distansutbildning. Kursen sker på trekvartsfart och antal fysiska träffar är 2 dagar / 7,5 hp.

Kursen startar i Canvas med individuell förberedelse inför studiedagarna. Kursen fortsätter därefter med studieuppgifter och diskussioner via canvas samt VFU.

Start moment 1:

Start moment 2:

Observera att registrering är obligatorisk för att behålla platsen på kursen. Registreringen sker via Ladok och öppnar en vecka innan kursstart och är öppen till och med två dager efter kursstart. Information om webbregistrering.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen innehåller studieuppgifter och föreläsningar i omvårdnad, bedömning och medicinsk behandling av patienter med olika medicinska och kirurgiska tillstånd samt Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom ambulanssjukvård, anestesi- och förlossningssjukvård.

Kursen är indelad i två moment: 

Moment 1: Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård (7,5 hp) i termin 1.

Moment 2: Fördjupning i omvårdnad inom ambulanssjukvård (7,5 hp) i termin 2.

Föreläsningar och studieuppgifter utgår från mål och innehåll i kursplanen. De är ett stöd i lärandet och innehållet motsvarar det som sedan examineras.

 

Obligatoriska moment

Seminarie i strukturerad bedömning av sjuk och skadad patient

Webinar i etik

A-HLR vuxen och barn

Verksamhetsföragd Utbildning

VFU Examinationer

Schema

Schema Programstart HT20

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering 2AM016 mom 2 VT20

Kursvärdering 2AM016 mom1 HT20

Kursvärdering 2AM016 mom2 HT20

Kontaktuppgifter

Denis Jakopovic

Universitetsadjunkt

Eva Styrwoldt

Universitetsadjunkt

Katarina Wahlstedt

Utbildningsadministratör

Katarina Bohm

Kursansvarig