För studenter på kursen Omvårdnad vid smärta, (7,5hp) kurskod 2QA304

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om omvårdnad och behandling vid olika smärttillstånd. Kursen syftar till att ge dig fördjupade omvårdnadskunskaper och färdigheter i att bemöta patienter med såväl akuta, postoperativa, långvariga som cancerrelaterade smärttillstånd utifrån ett biopsykosocialt perspektiv och ett personcentrerat förhållningssätt. Kursen är på 10 veckor halvfart.

Kursplan

Inför kursstart

Covid-19

Den teoretiska delen av kursen kommer tillsvidare ske som distansundervisning . Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Viktig information om kursstart och registrering i Ladok hittar du HÄR

Schema

Schema HT20: HÄR

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

 

Kursutvärdering och kursanalys

Hösten 2020 blir första gången denna kurs går. Därför saknas kursutvärdering.

Kursutvärdering kommer först nästa år.

 

Kontaktuppgifter

Selina Eriksson

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.