För studenter på kursen Oral hälsa – klinik 5 kurskod 1TY017

Denna kurs behandlar risk-, prognos- och åtgärdsbedömning av egna patienter; utvärdering av behandling och munhälsovårdande åtgärder; empati och professionalism; samt interprofessionell samverkan – teamsamarbete

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Michelle Lau

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör
852488291

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
ML
Innehållsgranskare:
Johanna Karro
2024-02-15