För studenter på kursen Personcentrerad integrerad vård och omsorg (7,5 hp) kurskod 2QA341

I kursen Personcentrerad integrerad vård och omsorg ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om vad personcentrerad integrerad vård och omsorg innebär och hur det kan tillämpas i praktiken utifrån ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv. Här på kurswebben hittar du bland information om schema och kontaktuppgifter till kursansvariga.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som distansutbildning med åtta schemalagda kursträffar. Kursträffarna är schemalagda kl. 13-17 och genomförs via Zoom. Närvaro vid alla kursträffar är obligatorisk. Mellan kursträffarna kommer du arbeta enskilt med inläsning av litteratur, förinspelade föreläsningar, och arbetsuppgifter via lärplattformen Canvas.

Datum för kursträffar: 30 augusti, 13 september, 27 september, 11 oktober, 8 november, 15 november, 29 november, och 20 december. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Schemat kommer att läggas in på kurswebben innan kursstart.

Kursanalys samt kursvärdering

Detta är första gången kursen ges och det finns därför ingen kursanalys eller utvärdering tillgänglig.

Kontaktuppgifter

Maria Flink

Kursansvarig
070-2788357
Allmänmedicin och primärvård
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kurslärare

Sebastian Lindblom

Postdoktor
Socialt arbete
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
MF
Innehållsgranskare:
Maria Flink
2023-03-23