För studenter på kursen Personcentrerad integrerad vård och omsorg (7,5 hp) kurskod 2QA341

Kursen Personcentrerad integrerad vård och omsorg ger dig möjlighet att fördjupa dig inom vad sammanhållen vård och omsorg är och hur det kan utvecklas och möjliggöras utifrån ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv. Här på kurswebben hittar du bland annat information om schema och kontaktuppgifter till kursansvariga.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som distansutbildning med fem schemalagda kursträffar. Kursträffarna genomförs via Zoom. Närvaro vid alla kursträffar är obligatorisk. Mellan kursträffarna kommer du arbeta med inläsning av litteratur, förinspelade föreläsningar, och arbetsuppgifter via lärplattformen Canvas.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Schemat kommer att läggas in på kurswebben innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Profile image

Maria Flink

Kurslärare
070-2788357
MF
Innehållsgranskare:
Sebastian Lindblom
2024-03-13