För studenter på kursen Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel (15 hp) kurskod 2QA266

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i psykosomatiskt inriktad fysioterapi för att kunna tillämpa ett helhetsperspektiv i sitt patientarbete samt förbereda för utvecklingsarbete inom specialistområdet mental hälsa.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kursen ges VT21.

Stora delar av kursen ges digitalt på distans. Mer information kommer närmare kursstart.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Om kursen

Datum för digitala kursträffar VT21: 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 12/4, 26/4, 3/5, 17/5 samt 31/5

Kursen går på halvfart över 20 veckor. Förutom de schemalagda timmarna får du räkna med egna studier,  enskilt och i viss mån även i grupp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, upplevelsebaserade övningar, diskussioner i seminarieform, samt skriftliga uppgifter och en avslutande patientfallsexamination. Avsikten är också att du under kursens gång skall kunna omsätta det du lär dig i ett kliniskt sammanhang. Peer-review och kollegial bedömning tillämpas.

Schema

Schema publiceras cirka två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Marie Weigardh

Kursansvarig

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.