För studenter på kursen Stöd i samband med barnafödande (7,5 hp) kurskod 2QA281

Kursen ger fördjupad kunskap och förståelse för betydelsen av stöd i samband med barnafödande, liksom en fördjupad egen förmåga att ge stöd i samband med barnafödande. Här på kurswebben hittar du information om upprop, schema, kursplan samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart HT22. Kursen ges endast under hösttermin. Läs mer om och ansök till kursen här. Sista ansökningsdag är 15 april.

Om kursen

Kursen startar den 8 september 2022 och består av sex dagar med föreläsningar och seminarium samt ett antal egna studieuppgifter. Datum för träffar är är 8-9 september, 20-21 oktober samt 15-16 december på KI Campus/Nord i Solna. Föreläsningar och seminarium kan komma att ges digitalt. Vi använder lärplattformen Canvas för information, studiematerial och inlämningsuppgifter. Länk till Canvas hittar du längst ner på sidan. Du måste ha aktiverat ditt studentkonto på KI för att kunna logga in i Canvas. 

Registrering och aktivering av studentkonto

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är 3 veckor före kursstart till och med tisdagen veckan före kursstart. Du behöver också aktivera ditt studentkonto innan kursstart. Mer information om webbregistrering och aktivering av studentkonto 

Kontaktuppgifter

Liisa Svensson

Kursansvarig

Nathalie Ruck

Utbildningsadministratör

Emelie Ahlin

Studievägledare