För studenter på kursen Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation kurskod 2LG101

Kursen fokuserar på riskfaktorer och skyddande faktorer i relation till prevention och identifiering av tidiga avvikelser i uppfödningsförmåga och kommunikation såsom anknytning, delad uppmärksamhet och joller hos barn.

Kursplan

Information om kursen

Barnspecifika riskfaktorer (t.ex. sensoriska begränsningar eller medicinska tillstånd hos barnet) liksom ogynnsamma faktorer i barnets omgivning (t.ex. hereditet, socioekonomisk status, föräldrars kommunikativa stil) behandlas liksom metoder för intervention (t.ex. alternativ nutrition, föräldrastöd, språkstimulans, TAKK).

Seminarier

Föreläsningar, övningar och seminarier. Övningar och seminarier är obligatoriska om inte annat anges i schemat.

Schema

Länk till kursens schema

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontakt

Profile image

Anna Nyman

Kursansvarig
852488910
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2023-12-20