För studenter på kursen Träning vid Parkinsons sjukdom - från teori till klinisk tillämpning (4,5 hp) kurskod 9H1062

Hur ser den komplexa symtombilden ut vid Parkinsons sjukdom och hur kan vi som fysioterapeuter bäst undersöka och träna utifrån denna? I kursen går vi igenom motoriska och icke-motoriska symtom och lär oss hur vi som fysioterapeuter på ett evidensbaserat sätt utvärderar och behandlar dessa. Med utgångspunkt i det evidensbaserade och populära HiBalance-programmet går vi även igenom hur balansförmågan kan utmanas och tränas.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: 9 september 2021 kl. 9.00, upprop via Zoom.

Kursen ges digitalt på distans.

Canvas

Cirka två veckor innan kursstart får du tillgång till lärplattformen Canvas där kursmaterial, uppgifter och liknande finns samlat.

Corona

Information till studenter angående covid-19.

Om kursen

Syftet med denna kurs är att öka kunskap och färdigheter om Parkinsons sjukdom, specifikt med fokus på undersökning och träning med utgångspunkt i HiBalance-programmet.

Genom kliniknära forskning med fokus på gång- och balansförmåga har vår forskargrupp utvärderat metoder för att undersöka och rehabilitera personer med PS. Resultaten har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och forskargruppen kan nu stolt erbjuda en poänggivande kurs vid Karolinska Institutet. Parkinsonförbundet har genom ekonomiskt stöd bidragit till framtagandet av kursen.

Beskrivning av lärandemål, examination och arbetsformer samt litteraturlista finns i kursplanen.

Schema

Kursträffar hösten 2021:

  • 9-10 september
  • 7-8 oktober
  • 9 december

Alla kursträffarna hålls digitalt hösten 2021.

Aktuellt schema publiceras cirka två veckor innan kursstart. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Frågor om kursinnehåll och kursadministration:

Hanna Johansson

Kursansvarig

Erika Franzén

Examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Frågor om anmälan:

Ulla Finati

Handläggare
08-524 838 91

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får inbjudan till kursen cirka två veckor innan kursstarten.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.