För studenter på kursen Vetenskaplig metod och utvärdering B, 10 hp kurskod 9K8094

Kursen är en del i kurspaketet: Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. Deltagaren förvärvar fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod inom huvudområdet klinisk barn- och ungdomspsykologi genom att genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete. Arbetet ska vara relevant för psykologarbete på specialistnivå inom det aktuella fältet, samt utgöra ett kunskapstillskott för professionen inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Kursplan

Schema 

https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/ri13Q601g57867Q0g1QY2Y65Z562X011767Y510yZ07Q.html

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Kontaktuppgifter

Sarah Thylén

Kursadministratör