För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp, halvfart - Uppdrag kurskod 9SP032

Kursens övergripande mål är att deltagare ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod och forskningsetik. Dessutom skall deltagare ha tillägnat sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadsvetenskap med inriktning mot specialistområdet. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Inför kursstart

Vi träffas första gången måndag den 30 augusti. Preliminära scheman hittar du längre ner på denna sida. Zoomlänkar kommer finnas i de scheman som publiceras i kursrummet i Canvas.

Du som deltagare samläser med studenter från andra inriktningar men följer en egen kursplan för uppdragsutbildningen.

OBS! Vi rekommenderar att ni repeterar forskningsmetodik inför kursstart. Titta i kursplanen angående vad som ingår i kursen.

Följande bok kan vara till hjälp: 

Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad

Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur AB, 2017 - 510 sidor ISBN:978-91-44-11328-9  LIBRIS-ID:20848026  Sök i biblioteket  

”Vi tillämpar tre veckorskontrollen för att se om alla som är registrerade deltar i kursen. Deltagare i uppdragsutbildningen kommer att få löpande information om de regler som skiljer sig för dem jämfört med studenter i den reguljära utbildningen, exempelvis antal omtentatillfällen osv.”

Zoom undervisning 

All undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje deltagare säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. 

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Från och med måndag den 20 augusti kommer ni att ha tillgång till kursrummet i Canvas. Utbildningsadministratören kommer att registrera alla deltagare på kursen.

Logga in i Canvas

Registrering i Ladok

Som deltagare har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. 

Din utbildningsadministratör registrerar dig i ladok. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskedeltagare

Välkommen till en programgemensam dag för alla studenter samt deltagare som startar ett Specialistsjuksköterskeprogram HT21.

 

Dagen kommer att hållas digitalt den 30 augusti 2021 - Se programmet.

 

Zoomlänk kommer finns tillgänglig i kursrummet i Canvas. 

Save the date!

Programgemensam dag kring etiska frågeställningar.

Alla deltagare samt studenter på alla specialistsjuksköterskeprogram bjuds in till etiska diskussioner och reflektioner kring olika relevanta fallbeskrivningar.

 

3 december, förmiddag i zoom.

Mer information kommer.

 

Vid frågor kontakta anna.jervaeus@ki.se eller lise-lott.rydstrom@ki.se  

 

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlista hittar ni i kursplanen

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Åsa Craftman

Kursansvarig Vård av Äldre
0739842919

Marcela Millas

Utbildningsadministratör för Vård av Äldre Uppdragsutbildnig

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

 

AB
Innehållsgranskare:
Michelle Azorbo
2023-10-24