För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad (7,5 hp) kurskod 2AM018

Kursen syftar till att utveckla specialistsjuksköterskans vetenskapliga, kritiska och forskningsetiska förhållningssätt. Det i syfte att specialistsjuksköterskan i det kliniska arbetet ska kunna tillämpa principen för evidensbaserad omvårdnad. Denna kurs är uppdelad i två moment, och det första momentet (3,5 hp) läses under termin ett i utbildningsprogrammet och det andra momentet (4 hp) läses i termin tre.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - Ambulanssjukvård och genomförs som en delvis webbaserad distansutbildning. Kursen ges på 75% studietakt (ca 30 timmar/vecka).

Kursstarten sker i samband med programintroduktionen 29 Augusti 2023 KL 09.00 - 16.30. Programstart och kursstart kommer vara på plats på Södersjukhuset.

Du som inte kan närvara vid kurs/programstarten ska meddela katarina.wahlstedt@ki.se senast den 21 Augusti 2023.

Termin HT23 Moment 1: 28 Augusti 2023 -  24 September 2023.

Termin HT23 Moment 2: 28 Augusti 2023 -  1 Oktober 2023.

Observera att registrering är obligatorisk för att behålla platsen på kursen. Registreringen sker via Ladok och öppnar en vecka innan kursstart och är öppen till och med två dager efter kursstart. Information om webbregistrering.

Kursens upplägg

Då kursen är nätbaserad kommer samtlig information och kommunikation ske via Canvas, ni kommer att få en inbjudan till aktiviteten i moment 1 fredagen innan kursstart och 2 veckor innan kursstart i moment 2 termin 3.

Ansökan om tillgodoräknande

Student som tidigare har gått motsvarande kurs på avancerad nivå på högskola/universitet, med godkänt resultat, kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna kurs inom utbildningsprogrammet. Student som ansöker om tillgodoräknande uppmanas att göra detta i god tid innan kursstart. Ansökan om tillgodoräknande av hel eller del av kurs ska lämnas till kursens examinator som också är beslutsfattare. För ytterligare information samt blankett.

Observera att kursen i Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad är på avancerad nivå, tillgodoräknande medges ej av genomförda kurser på grundnivå, till exempel från sjuksköterskeprogram eller motsvarande grundutbildning.

 

 

Schema

Preliminärt schema 2AM018 mom 1 HT23

Preliminärt schema 2AM018 mom 2 HT23

Veckoöversikt ambulansprogrammet start HT23

Veckoöversikt ambulansprogrammet start VT23

 

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering 2AM018 VT23

Kursanalys VT22-VT23

Kursvärdering 2AM018 HT22

Kursvärdering 2AM018 VT22

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Katarina Bohm

Kursansvarig/ Examinator

Katarina Wahlstedt

Utbildningsadministratör
KB
Innehållsgranskare:
Katarina Wahlstedt
2023-08-14