För studenter på kursen Allmän patologi (3,5 hp) kurskod 2TL056

Kursen i allmän patologi för tandläkare syftar till att ge kunskaper om sjukdomsprocessers orsaker, utveckling och morfologi. Stor vikt lägges vid områden av särskild betydelse, t ex cellpatologi, inflammationslära och tumörlära. De väsentligaste delarna av den speciella humanpatologin samt sjukdomars funktionella och kliniska betydelse omfattas även.

Kursplan

Kursinformation

Tillgodoräknanden

Ansökan om tillgodoräknande på kursen Allmän patologi skickas till: tillgodoraknanden@labmed.ki.se

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Beslut tas inom 8 veckor från det att handlingarna inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser instruktionerna för hur blanketten ska fylls i samt vilka handlingar (betyg, kursplaner, scheman etc.) som behöver skickas med.

Studerandemål

Välkomstinformation

Kursen startar onsdagen den 30 oktober och pågår till den 16 november. Kursen inleds med en allmän del om sjukdomsprocesser framförallt relaterade till cellskada, adaptation, läkning, inflammation och tumörutveckling. Den efterföljande organspecifika delen fokuserar på sjukliga förändringar i skelettet, cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, matsmältningskanalen, de urogenitala och endokrina organen, samt huden. Har du några funderingar inför kursstart är du välkommen att höra av dig till antingen kursansvarig eller kursadministratör. Vi hoppas att du kommer trivas på kursen!

 

 

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Irina Gacesic

Utbildningsadministratör
IG
Innehållsgranskare:
Irina Gacesic
2024-01-30