För studenter på kursen Allmän patologi (3,5 hp) kurskod 2TL056

Kursen i allmän patologi för tandläkare syftar till att ge kunskaper om sjukdomsprocessers orsaker, utveckling och morfologi. Stor vikt lägges vid områden av särskild betydelse, t ex cellpatologi, inflammationslära och tumörlära. De väsentligaste delarna av den speciella humanpatologin samt sjukdomars funktionella och kliniska betydelse omfattas även.

Kursplan

Kursinformation

Studerandemål

Studerandemål allmän patologi tandläkarprogrammet T3 (2).pdf

Tillgodoräknanden

Ansökan om tillgodoräknande på kursen Allmän patologi skickas till:

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter


F46 Avdelningen för patologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm

Besöksadress F51, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Beslut tas inom 8 veckor från det att handlingarna inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser instruktionerna för hur blanketten ska fylls i samt vilka handlingar (betyg, kursplaner, scheman etc.) som behöver skickas med.

 

 

Välkomstinformation

Kursen startar onsdagen den 27 oktober och pågår till den 12 november. Kursen inleds med en allmän del om sjukdomsprocesser framförallt relaterade till cellskada, adaptation, läkning, inflammation och tumörutveckling. Denna inledning med föreläsningar har obligatorisk närvaro. Den efterföljande organspecifika delen fokuserar på sjukliga förändringar i skelettet, cirkulationsorganen, respirationsorganen, blodet, matsmältningskanalen, de urogenitala och endokrina organen, samt huden. Kursen består av både teoretiska moment (med föreläsningar) och makro-demonstrationer var vi går genom patientfall och makropreparat. På grund av den pågående Covid-19-pandemin kan vi inte hålla mikro-demonstrationer under hösten 2020. Allt undervisning hålls i distans medans tentan (den 13 november) ska hållas som salstenta. Har du några funderingar inför kursstart är du välkommen att höra av dig till antingen kursansvarig eller kursadministratör. Vi hoppas att du kommer trivas på kursen!

Schema

 

 

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

Jaakko Patrakka

Kursansvarig

Jolly Sandberg

Utbildningsadministratör