För studenter på kursen Amning i ett interprofessionellt perspektiv (7,5 hp) kurskod 2QA308

Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa och integrera kunskaper kring amning i ett interprofessionellt perspektiv. Här på kurswebben hittar du information om upprop, schema, kursplan samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart januari 2024. Schema publiceras senast 2 v före kursstart.

Om kursen

Kursen genomförs helt digitalt över verktyget Zoom. Vi använder lärplattformen Canvas för information, studiematerial och inlämningsuppgifter. Länk till Canvas hittar du längst ner på sidan. Du måste ha aktiverat ditt studentkonto på KI för att kunna logga in i Canvas. 

Registrering och aktivering av studentkonto

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Du behöver också aktivera ditt studentkonto innan kursstart. Mer information om webbregistrering och aktivering av studentkonto 

Schema - föregående läsår

 

Anna Gustafsson

Kursansvarig
K6 Kvinnors och barns hälsa

Wibke Jonas

Examinator
K6 Kvinnors och barns hälsa

Ann-Kathrine Lemon

Utbildningsadministratör
K6 Kvinnors och barns hälsa
AG
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2023-09-21