För studenter på kursen Amning i ett interprofessionellt perspektiv (7,5 hp) kurskod 2QA308

Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa och integrera kunskaper kring amning i ett interprofessionellt perspektiv. Här på kurswebben hittar du information om upprop, schema, kursplan samt kontaktuppgifter.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart VT23. Schema publiceras 2 v före kursstart.

Om kursen

Kursen genomförs helt digitalt över verktyget Zoom. Vi använder lärplattformen Canvas för information, studiematerial och inlämningsuppgifter. Länk till Canvas hittar du längst ner på sidan. Du måste ha aktiverat ditt studentkonto på KI för att kunna logga in i Canvas. 

Registrering och aktivering av studentkonto

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Du behöver också aktivera ditt studentkonto innan kursstart. Mer information om webbregistrering och aktivering av studentkonto 

 

Anna Gustafsson

Kursansvarig
K6 Kvinnors och barns hälsa

Nathalie Ruck

Utbildningsadministratör

Emelie Ahlin

Studievägledare
K6 Kvinnors och barns hälsa
K6 Kvinnors och barns hälsa