För studenter på kursen Återfallsprevention, 3hp kurskod 9K8005

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi KBT för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Kursplan

Senaste kursvärdering

Om kursen 

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger. Kursen syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp).  

Kursupplägg

Kursen genomförs under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning och mellan kursdagarna genom distansstudier online. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom sjukvård, socialtjänst och företagshälsovård som arbetar med patienter/klienter som har beroendesjukdom. 

Datum och plats

Kursen genomförs digitalt på distans under två heldagar  25 november samt 14 december 2020. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Hugo Wallén

Kursansvarig

Leg. psykolog, strateg med inriktning på psykiatri och beroendevård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap   

Ulric Hermansson

Examinator

Adj universitetslektor, Med dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Anja Sedman

Utbildningsadministratör

Organisatorisk tillhörighet: Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen. Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Annika Salomonsson

Projektkoordinator

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Universitetsförvaltningen.

Dokument