För studenter på kursen Återfallsprevention, 3hp kurskod 9K8005

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri.

Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du kan anpassa innehåll efter din målgrupp. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

Kursplan

Senaste kursvärderingen

Om kursen 

Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger. Kursen syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp).  

Kursupplägg

Kursen genomförs under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning och mellan kursdagarna genom distansstudier online via lärplattformen Canvas. Undervisningen ges i form av föreläsningar där deltagarna inbjuds till aktiv diskussion via kommunikationstjänsten Zoom. 

Deltagarna tränas särskilt i att arbeta med modellering och rollspel. I kursmaterialet ingår olika kurslitteratur som  lärobok, manual, inspelat videomaterial, samt arbetsmaterial och resurser online. 

Deltagarna förväntas redovisa tillgodogjorda kunskaper i praktiska demonstrationer.

Examinationen är uppdelad på två moment. Dels en individuell hemskrivning, som ska vara inlämnad före andra kurstillfällen, dels ett praktiskt moment där deltagare får genomföra en behandlingssession i liten grupp.

Till vem riktar sig kursen?

Kursen vänder sig till läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom sjukvård, socialtjänst och företagshälsovård som arbetar med patienter/klienter som har beroendesjukdom. 

Behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Datum och plats

7 nov samt 14 dec 2023. Båda två kursdagarna kommer att genomförs i digitalt format.

09.00 – 16.00 båda kursdagarna.

Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom. 

Mer information om detta kommer inför kursstarten. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Hugo Wallén

Examinerande lärare och föreläsare
Kaldo
K8 Klinisk neurovetenskap

Nitya Jayaram-Lindström

Kursansvarig och examinator
Jayaram/Hammarberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Anja Sedman

Utbildningsadministratör
076-1372104
Fortbildning
K8 Klinisk neurovetenskap

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Sandra Lannergren

Projektkoordinator
Uppdragsutbildning
UF Universitetsförvaltningen

Kursinformation

AS
Innehållsgranskare:
Anja Sedman
2023-05-22