För studenter på kursen Att främja psykisk hälsa hos barn och ungdom - ett fysioterapeutiskt perspektiv (7,5 hp) kurskod 2QA299

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar har ökat. Genom denna kurs får du möjlighet att integrera teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i ditt fysioterapeutiska arbete vid såväl preventiva som behandlande insatser för barn och ungdomar med t.ex. stressrelaterade besvär, långvarig smärta, neuropsykiatrisk problematik, trauma, oro/ångest, nedstämdhet/depression och sömnbesvär. I fokus är att främja barn och ungdomars tillit till sin kropp, sig själv och förmågan att kunna påverka sin situation.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är HT22.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter angående covid-19.

Om kursen

Kursen består av sex kursträffar varav fem heldagar och en halvdag. Datum för kursträffar läggs ut närmare kursstarten.

Schema

Se datum för kursträffar under "Om kursen".

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Ulrika Wallbing

Kursansvarig

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.