För studenter på kursen Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården (7,5 hp) kurskod 2qa339

Psykologiska problem är vanligt förekommande. Beredskapen för effektiv kartläggning och behandling av psykologiska problem inom primärvården är begränsad. Kursen ger dig fördjupade och specifika kunskaper och färdigheter för bedömning och behandling av psykisk ohälsa (exempelvis olika former av ångesttillstånd, nedstämdhet, ätstörningar, beteendeproblem, stressproblematik och smärttillstånd) med hänsyn till de korta behandlingstider och avgränsade ramar som finns inom primärvården.

Kursplan

Information

Kursen går på 25%, distans.

​I kursen ingår 7st online seminarier under terminen. Deltagande i minst 5 av dessa är obligatoriskt. 
Kursen ges digitalt med en kombination av anpassade inspelade föreläsningar som gör det möjligt att ta del av innehållet när det passar, seminarier för att diskutera innehållet, samt eget utredande arbete inom primärvården och handledning för det. Kursen examineras fortlöpande och genom en mindre tentamen vid slutet.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 28 december och stänger tisdagen veckan före kursstart (10 januari). Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats (sista svarsdag följer med antagningsbeskedet) genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Kontaktuppgifter

Tove Wahlund

Examinator

Josefin Särnholm

Kursansvarig

Johanna Olsson

Kursadministratör
AG
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2023-09-25