För studenter på kursen Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården (7,5 hp) kurskod 2qa339

Psykologiska problem är vanligt förekommande. Beredskapen för effektiv kartläggning och behandling av psykologiska problem inom primärvården är begränsad. Kursen ger dig fördjupade och specifika kunskaper och färdigheter för bedömning och behandling av psykisk ohälsa (exempelvis olika former av ångesttillstånd, nedstämdhet, ätstörningar, beteendeproblem, stressproblematik och smärttillstånd) med hänsyn till de korta behandlingstider och avgränsade ramar som finns inom primärvården.

Kursplan

Information

Kursen går på 25%, distans. 

Ramtid för kursen VT24: 15/1 - 2/6

​I kursen ingår 7st online seminarier under terminen. Deltagande i minst 5 av dessa är obligatoriskt. 
Kursen ges digitalt med en kombination av anpassade inspelade föreläsningar som gör det möjligt att ta del av innehållet när det passar, seminarier för att diskutera innehållet, samt eget utredande arbete inom primärvården och handledning för det. Kursen examineras fortlöpande och genom en mindre tentamen vid slutet.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt, du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden inför VT24 pågår under 28 december - 9 januari. Mer information om webbregistrering. Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta din utbildningsadministratör.

Studentkonto

Alla som studerar vid KI får ett studentkonto som ger tillgång till ett flertal tjänster, däribland e-post och lärplattformen Canvas etc. Studentkontot kan aktiveras från och med 28/12.

 

Schema Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården VT24

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Tove Wahlund

Examinator
852482463
Profile image

Josefin Särnholm

Kursansvarig
Profile image

Johanna Olsson

Kursadministratör
852482440
AG
Innehållsgranskare:
Johanna Olsson
2024-02-22