För studenter på kursen Farmakologi - Fristående kurs (15hp) kurskod 1QA047

Kursen förmedlar kunskaper om läkemedel och deras inverkan på organismer. Kursen vänder sig till dig som inte är medicinare men som kan förväntas få stor nytta av dessa kunskaper inom övrig sjukvård, läkemedelsindustri eller inom forskning.

Kursplan

Gloved hand holding a dish of red drug capsules
Gloved hand holding a dish of red drug capsules. Credit TEK IMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Schema

länk

 

Kontaktuppgifter

 

Lilly Schwieler

Kursansvarig

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör

Maximilian Tufveson Alm

Kursamanuens

Duarte Ferreira

Studierektor

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsvariation

 

Tillgodoräknande

Information om tillgodoräknande samt blankett.

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: farmkursexp@fyfa.ki.se 

Postadress:

Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi 

Biomedicum Kvarteret A3

Solnavägen 9 170 65 Solna 

Kursanalys och kursutvärdering

Kursmeddelanden

  • Kursregistrering

Välkommen till Fristående kursen i Farmakologi VT20

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 16 december genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

Kursadministrationen kommer att skicka ett brev till antagna efter den 17/12 där vi ber er bekräfta er plats på kursen via en länk.

Vi ber antagna/reserver bevaka  emailkonton efter detta datum då det är viktigt att vi får en bekräftelse på att du som blivande studerande faktiskt avser påbörja kursen alternativt avstå din plats.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 januari 2020.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Du kan registrera dig under perioden  6 januari 2020  tom 27 januari 2020.  Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

3. Kursstart

Datum: 20 januari 2020

Lokal: Biomedicum 2/D0351 entréplan Solnavägen 9

 Tid: 10:00

Varmt välkommen!

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

 

  • Om-Tentamen

Äldre kursare som avser  att delta i tentamen 26 mars 2021 behöver anmäla sig till tentamenstillfället.

Mer information  om plattform för tentamen ges efter deadline för anmälan. Tid: 9-13

Anmälan Deadline för anmälan är  19 mars 2021. 

 

 

  • Öppettider: Studentservice Biomedicum

Studentexpeditionen har öppet tisdagar kl 11:30-12:30 och torsdagar kl 12-13. From april 2020 har vi ingen studentservice pga covid-19. 

Canvas