För studenter på kursen Farmakologi - Fristående kurs (15hp) kurskod 1QA047

Kursen förmedlar kunskaper om läkemedel och deras inverkan på organismer. Kursen vänder sig till dig som inte är medicinare men som kan förväntas få stor nytta av dessa kunskaper inom övrig sjukvård, läkemedelsindustri eller inom forskning.

Kursplan

Gloved hand holding a dish of red drug capsules
Gloved hand holding a dish of red drug capsules. Credit TEK IMAGE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Schema

Aktuellt schema för VT2023 kommer publiceras här senast 2 veckor före kursstart.

Kontaktuppgifter

Lilly Schwieler

Kursansvarig

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Funda Orhan

Anknuten till Forskning

Duarte Ferreira

Biträdande lektor

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.

Intyget mejlas till karin.wrango@ki.se vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. 

Läs om hur du söker studiestöd här

Tillgodoräknande

Information om tillgodoräknande samt blankett.

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se 

Postadress: Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3, Solnavägen 9 170 65 Solna 

Kursanalys och kursutvärdering

Kursmeddelanden

 

RESTTILLFÄLLEN FÖR STUDENTER SOM LÄST KURSEN TIDIGARE TOM VT22

Obs! Anmäl dig senast 1 juli!

 • Extra resttillfälle för Dugga 1+2 erbjuds den 15 augusti 2022 kl 9:00, via ZOOM. 
 • Rest tentamen kommer ges i den 19 augusti 2022, kl. 9-13, i BZ Skrivsalen, på KI Solna. 

 

- Fristående kursen i Farmakologi ges nästa gång VT23!

 • För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig.
 • Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.
 • Kursadministrationen kommer att skicka ett mejl till antagna efter i december 2022 där vi ber er bekräfta er plats på kursen via en länk.
 • Vi ber antagna/reserver bevaka e-mail konton efter detta datum då det är viktigt att vi får en bekräftelse på att du som blivande studerande faktiskt avser påbörja kursen alternativt avstå din plats.

 

1. Aktivera studentkonto

 • Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 29 december 2022.
 • Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

 

2. Registrering på kurs

Öppen registreringsperiod för fristående kurser:

 • När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.
 • Du kan registrera dig två veckor före kursstart till veckan efter kursstart - Dvs. Under perioden 2 januari - 23 januari 2023.
 • Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.
 • Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.
 • Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain
 • Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

 

3. Kursstart

Datum: 16 januari 2023

Tid: 10:00

Plats: Kommer att meddelas i god tid innan kursstart

- Varmt välkommen!

 

4. Återbud

 

5. Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

6. Obligatorisk litteratur

 • Rang & Dale's pharmacology [Elektronisk resurs] Rang, H. P.; Ritter, James; Flower, R. J.; Dale, M. Maureen; Henderson, Graeme
 • Eighth edition or later edition. : [Edinburgh] : Elsevier/Churchill Livingstone, [2016] - 1 online resource ISBN:9780702054976  LIBRIS-ID:17759688  Sök i biblioteket (Länkar till en externa sida.)
 • Kompletterande kompendier, laborationshandledningar, gruppövningsmaterial samt Läkemedelsverkets skriftserie.

 

7. Mecenat

Mecenat är digitalt. Alla studenter som är registrerade för minst 15 veckors heltidsstudier per termin, eller minst 75 procents studieomfattning under hela terminen (20 veckor), får genom att ladda ner en app tillgång till Mecenats studentrabatter. Ytterligare fördelar och förmåner får man genom att bli medlem i studentkåren. Mer information och länk för att ladda ner appen finns på:

https://utbildning.ki.se/studiemedel-och-studentrabatter

Utbildningsadministrationen på kursen  ansvarar inte över info av  av Mecenat och har inte detaljerad info om förmåner och rabatter. 

 

8. Tentamen

 • Ordinarie tentamen kommer ges den 24 mars 2023.

 

Canvas