För studenter på kursen Introduktion till sjukdomslära (7,5 hp) kurskod 1QA125

Kursen ger dig grundläggande kunskap om orsaker till sjukdomsbild samt behandlingar vid allvarliga sjukdomar.

Kursplan

Kursinformation

Under kursen diskuteras grundläggande patofysiologiska principer, tumörsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, respiratoriska sjukdomar samt diabetes.  
Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Välkomstinformation

Kursen är en webbaserad distanskurs som pågår i 10 veckor. Vid sex schemalagda tillfällen genomförs föreläsningar, workshops och examinationer, på campus och/eller i realtid via zoom. Kursen startar 9/11 och avslutas 15/1 2021.

Kursen bedrivs på halvfart vilket utgör 20 timmars studier i veckan. Kursupplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok mellan 26.10-16.11 och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

 

Schema

Länk till schema

Obligatoriska/schemalagda moment (resten är självstudier)

V 46    2 dagar  intro + föreläsning, tisdag och onsdag 10-11/11 kl. 9.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00

V 49    2 dagar workshop + seminarium, examinerande, tisdag och onsdag 1 – 1 /12 kl. 9.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00

V 2     2 dagar muntlig examination + skriftlig, enskild examination, torsdag och fredag 14 – 15/1 kl. 9.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen har inte gått tidigare

Kontaktuppgifter