För studenter på kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Solna kurskod 2LK135

Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Dessutom integreras ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin under terminen. Det är en intensiv och rolig kurs där vi hoppas att du kommer känna dig som en blivande kollega.

Kursplan

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

(Antagna får denna information via antagning.se och den är frivillig för er att lägga in: ) Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Kursbeskrivning

Allmänt om kursen

Kursens grund är verksamhetsförlagd utbildning på vårdavdelningar, på kirurg-, urolog- , ortoped-, akut- och primärvårdsmottagningar samt på operationsavdelningen. Den teoretiska undervisningen får ni på seminarier och workshops som, utöver terminens fredagsföreläsningar, är integrerade i den kliniska praktiken.

Obligatoriska moment

Avdelningstjänstgöringar, seminarier, gruppövningar, kunsskapstester och gästronder är obligatoriska. Även jourtjänstgöringar  är obligatoriska en vardera på anestesin och kirurg/trauma.

Godkänd kurs

För godkänd kurs krävs ditt aktiva deltagande vid samtliga moment på kursen. Vid frånvaro kommer kursledningen att försöka ordna ersättningsuppgifter. Om sådana uppgifter ej kan ordnas, kan du ej få godkänd kurs och tillåts därmed ej gå upp på examen.

Kurstider HT23

28 augusti - 18 december

Upprop: Måndagen den 28 augsuti 2023 kl. 08.00 i Birger & Margareta Blombäck, J3:11 BioClinicum

Lärandemål

Kursens syfte är att studenterna efter genomgången kurs ska kunna utreda, diagnostisera och behandla patienter med vanliga kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar samt handlägga traumafall. I kursplanen finner du kursens övergripande lärandemål. Ett alternativt, och ett mer detaljerat sätt, att beskriva kursens mål är de så kallade integrerande uppgifterna. De integrerande uppgifterna är de vanligaste symptomen och tillstånden som patienter söker sjukvården för. Vi (TEMA 4) har valt ut 23 integrerande uppgifter som är de viktigaste under denna kurs. Vår slutexamination baseras på dessa.

Integrerande uppgifter/specifika lärandemål

Examination

För att få delta i slutexaminationen krävs att kursens samtliga ingående delar är godkända.

Slutexaminationen består av tre delar vilka är gemensamma för de fyra undervisningssjukhusen där kursen ges.

  • Skriftligt prov med fokus på  teoretiska kunskaper
  • OSCE med fokus på praktiska färdigheter
  • Muntligt prov med fokus på kliniskt resonemang
     

Examinationer HT23

Terminens studenter räknas automatiskt in att göra examinationerna förutsatt att ni är godkända på allt. Rest-studenter som läst i Solna mailar till Susanne Forsberg, susanne.forsberg@ki.se senast två veckor innan respektive examination.

Praktiskt prov: Onsdagen den 13 december ca kl. 08.15-13.00, beroende på i vilken grupp man hamnar, på KTC i Solna. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 29 november.

Muntlig examination: Fredagen den 15 december kl. 08.30-11.00, beroende på i vilken grupp man hamnar. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 1 december.

Skriftlig tentamen: Måndagen den 18 december kl. 08.15-14.15 utan rast. Matsäck får tas med. Anmälan görs i Ladok och är öppen 1 november  till 8 december.

 

Rest-examinationer för HT23

Rest-skriftlig tentamen: Fredagen den 1 mars ca kl. 08.15-14.15 utan rast. Matsäck får tas med. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 16 februari till Susanne Forsberg, susanne.forsberg@ki.se med cc till er respektive kursadministratör.

Rest-praktiskt prov: Fredagen den 8 mars i Danderyd. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 23 februari till Andrea Herslow andrea.herslow@ki.se med cc till Susanne Forsberg, susanne.forsberg@ki.se för de studenter som läst i Solna.

Muntlig examination: För studenter som läst i Solna görs anmälan till Susanne Forsberg, susanne.forsberg@ki.se

När ni anmäler er kom ihåg att skriva namn, personnummer och vilket sjukhus ni läst på i mailet.

 

Examinationer VT23

Terminens studenter räknas automatiskt in att göra examinationerna förutsatt att ni är godkända på allt. Rest-studenter som läst i Solna mailar till Susanne Forsberg, susanne.forsberg@ki.se senast två veckor innan respektive examination.

Skriftlig tentamen: Måndagen den 13 maj kl. 08.15-14.15 utan rast. Matsäck får tas med. Anmälan görs absolut senast två veckor innan vilket blir 29 april. Ni ska hinna anmäla er i Ladok.

Praktiskt prov: Onsdagen den 15 maj ca kl. 08.15-13.00, beroende på i vilken grupp man hamnar, på KTC i Solna. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 1 maj.

Muntlig examination: Fredagen den 17 maj kl. 08.30-11.00, beroende på i vilken grupp man hamnar. Anmälan görs senast två veckor innan vilket blir 3 maj.

På Termin 7 har vi nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Mer information finns här Lika villkor för studenter.

Kontaktuppgifter

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör
GJ
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2023-10-31