För studenter på kursen ACT inom fysioterapi och arbetsterapi (7,5 hp) kurskod 9H1064

Kursens övergripande syfte är att öka kunskap om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och dess terapeutiska processer samt tillämpningen inom fysioterapi och arbetsterapi. Kursen ger teoretisk förståelse och kliniska färdigheter i arbetet med stressrelaterade och kroniska sjukdomar.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: 1 februari kl. 13.00-15.00 digitalt upprop via Zoom

Sista anmälningsdag: 31 januari 2022.

Om kursen

Du kommer att förstå hur de terapeutiska processerna bakom ACT ska anpassas och tillämpas inom ditt område. Du kommer att lära dig ACTiveRehab, ett evidensbaserat arbetssätt utvecklad utifrån ACT:s empiriskt testade verkningsmekanismer som svarar för effektiva och varaktiga beteendeförändringar. Modellen är speciellt anpassad för rehabilitering/behandling av patienter med kroniska tillstånd. Du kommer även lära dig hur du kan systematiskt bedöma och planera interventioner som är i linje med ACT.

Kursen riktar sig till fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är kliniskt verksamma. Om ni arbetar i team, rekommenderas att minst två i teamet deltar. Andra professioner är välkomna i mån av plats.

Beskrivning av lärandemål, examination och arbetsformer samt litteraturlista finns i kursplanen.

Schema

Schemalagda obligatoriska kursdagar (kl. 09.00-16.00):

  • 22/2
  • 15/3
  •  5/4
  • 26/4
  • 10/5
  • 31/5

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. (publiceras inom kort)

Kontaktuppgifter

Frågor om kursinnehåll och kursadministration:

Graciela Rovner

Kursansvarig

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Frågor om anmälan:

Ulla Finati

Projektadministratör
08-524 838 91

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får inbjudan till kursen cirka två veckor innan kursstarten.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

G
Innehållsgranskare:
Michelle Azorbo
2022-10-24