För studenter på kursen Bäckenbottenhälsa (4,5 hp) kurskod 9H1063

Den här kursen behandlar obstetriska, gynekologiska och urologiska tillstånd och sjukdomar. Den ger en fördjupning inom bäckenbottendysfunktion och omfattar bäckenbottens anatomi och funktion, förlossningsrelaterade komplikationer, diagnostik och rehabilitering samt fysisk aktivitet och träning under och efter graviditet. Kursen riktar sig till fysioterapeuter, barnmorskor, uro- och tarmterapeuter och läkare som arbetar inom kvinnohälsa.

Kursplan

Kurstillfälle HT23

Kursstart: 28 augusti 2023, på distans via lärplattformen Canvas.

Inför kursstart

Kursen inleds på distans, följt av fysiska kursträffar.

Kursträffarna äger rum på campus Flemingsberg, Huddinge. Kursen ges som uppdragsutbildning och går på kvartsfart. 

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Anmälan och kursinformation

Kursen ges som uppdragsutbildning:

Information om kursinnehåll och anmälan. 

Beskrivning av lärandemål och arbetsformer samt litteraturlista finns i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Frågor om kursinnehåll och kursadministration:

Profile image

Birgitta Nordgren

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Frågor om anmälan:

Profile image

Susanna Sjunneryd

Projektsamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

BN
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-08-03