För studenter på kursen Bäckenbottenhälsa (4,5 hp) kurskod 9H1063

Den här kursen behandlar obstetriska, gynekologiska och urologiska tillstånd och sjukdomar. Den ger en fördjupning inom bäckenbottendysfunktion och omfattar bäckenbottens anatomi och funktion, förlossningsrelaterade komplikationer, diagnostik och rehabilitering samt fysisk aktivitet och träning under och efter graviditet.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle startar HT21.

Mer information kommer inom kort.

Corona

Information till studenter angående covid-19.

Om kursen

Kursen ges på kvartsfart. Vissa av de teoretiska delarna av kursen ges digitalt på distans via lärplattformen Canvas. De fysiska kursträffarna äger rum på Campus Flemingsberg. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans via lärplattformen Canvas.

Kursen riktar sig till fysioterapeuter, barnmorskor, uro- och tarmterapeuter och läkare som arbetar inom kvinnohälsa.

Schema

Aktuellt schema publiceras cirka två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Anmälan och kursinformation

Information om kursinnehåll och anmälan. 

Beskrivning av lärandemål och arbetsformer samt litteraturlista finns i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Frågor om kursinnehåll och kursadministration:

Birgitta Nordgren

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Frågor om anmälan:

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får inbjudan till kursen cirka två veckor innan kursstarten.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.