För studenter på kursen Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv (7,5 hp) kurskod 1qa127

Kursen ger en introduktion till ämnet hälsopsykologi. I synnerhet studeras teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende och beteendeförändring, samt hur dessa kan appliceras i planering och granskning av hälsofrämjande aktiviteter och program.

Kursplan

Information

Välkommen till kursen!

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 17 december genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

 

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. Kontona är klara för aktivering 29 december 2021.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

 

2. Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Du kan registrera dig två veckor innan kursstart fram till en vecka efter kursstart. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

 

3. Corona

Kursen kommer VT21 ges på distans på grund av osäkerhet kring vilka restriktioner som kommer att gälla från Folkhälsomyndigheten. Vissa undervisningstillfällen kommer att ersättas av inspelade föreläsningar som publiceras på kurswebben och andra tillfällen kommer att vara i form av seminarier via länk då alla deltagare behöver vara uppkopplade samtidigt. Dessa tidsbundna undervisningstillfällen kommer i första hand vara enligt planeringen nedan men vissa tider och dagar kan komma att ändras.

https://utbildning.ki.se/information-till-studenter-om-undervisning-med…

 

Varmt välkommen!

 

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

 

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Schema

Schema VT22

Ramtider för kursen är 20220328 - 20220605

Kontaktuppgifter

Lorin Ahmed

Kursadministratör
08-524 824 68