För studenter på kursen Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv (7,5 hp) kurskod 1qa127

Kursen ger en introduktion till ämnet hälsopsykologi. I synnerhet studeras teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende och beteendeförändring, samt hur dessa kan appliceras i planering och granskning av hälsofrämjande aktiviteter och program.

Kursplan

Information

Välkommen till kursen!

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se. Sista svarsdag framgår av antagningsbeskedet.

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

 

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här: https://ki.se/utbildning/mitt-studentkonto. 

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

 

2. Registrering på kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen.

Inför VT23 kan du registrera dig på kursen i Ladok från den 6/3 till 21/3 -23. Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Du registrerar dig genom att logga in här: https://www.student.ladok.se/student/loggain

Här kan du alltid logga in och kontrollera din registrering på kursen.

 

Varmt välkommen!

 

Så behandlar KI dina personuppgifter: https://ki.se/utbildning/sa-behandlar-ki-dina-personuppgifter

Besök http://ki.se/valkommen för allmän information till dig som är ny student vid KI.

 

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Schema

Schema VT23

Ramtider för kursen VT23 är: 27/3 - 4/6

Kontaktuppgifter

Profile image

Richard Bränström

Kursansvarig
RB
Innehållsgranskare:
Johanna Meschke
2023-06-21