Skip to main content

För studenter på kursen Hälsopsykologi - ett biopsykosociokulturellt perspektiv (7,5 hp), kurskod: 1qa127

Kursen ger en introduktion till ämnet hälsopsykologi. I synnerhet studeras teorier och modeller kring hälsorelaterat beteende och beteendeförändring, samt hur dessa kan appliceras i planering och granskning av hälsofrämjande aktiviteter och program.

Kursplan

Information

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Richard Bränström

Kursansvarig

Lorin Ahmed

Kursadministratör