För studenter på kursen Integrativ omvårdnad, 7.5 hp kurskod 2QA268

På kurswebben för 2QA268 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Detta är en kurs i komplementära /integrativa omvårdnadsbehandlingar och teori. Syftet är att ge dig som arbetar inom vårdande yrken och har akademisk utbildning verktyg till en integrativ omvårdnad.

Kursplan

Nästa kursstart

  • Nästa kurs är ännu ej planerad
     
  • Kursen ges på delfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering. 

Du får endast tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 2 veckor innan kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok för åtkomst till kursrummet. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Schema 

Schema blir tillgängligt senast två veckor innan kursstart.

Kursanalys och kursutvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering och kursanalys: 

Kursvärdering VT22 2QA268

Kursanalys VT22 2QA268

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Maria Arman

Examinator
+46852483973
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig i Ladok.

AR
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2024-03-18